Oranssilla pohjalla teksti KANSAINVÄLINEN VAMMAISTEN PÄIVÄ 3.12. Yhdenvertaisesti osallisena. Sinisiä ihmishahmoja, osa pyöräuolissa.
30.11.2022
Invalidiliitto ja sen jäsenyhdistykset viettävät Kansainvälistä vammaisten päivää 3. joulukuuta teemalla "Yhdenvertaisesti osallisena". Kampanjan ytimessä on Invalidiliiton hallitusohjelmatavoite, jolla parannetaan vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia itsenäiseen elämään.

Invalidiliiton tavoitteena on saada seuraavien eduskuntavaalien jälkeen laadittavaan hallitusohjelmaan kirjauksia, joiden avulla parannetaan vammaisten ihmisten mahdollisuuksia itsenäiseen elämään. Liitto korostaa vammaisten ihmisten erityispalveluiden merkitystä ja muistuttaa, että vammaispalvelut on resursoitava todellisen tarpeen mukaisesti, jotta jokainen varmasti saa tarvitsemansa palvelut. 

- Invalidiliitto esittää, että vammaisvaikutukset arvioitaisiin jatkossa lainsäädäntövalmistelussa samaan tapaan kuin tällä hetkellä jo tehdään ympäristö- ja lapsivaikutusten osalta. Vammaisvaikutusten arviointi loisi ennakollista oikeusturvaa, sanoo Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson.

Invalidiliitto vaatii, että vammaisten ihmisten mahdollisuuksia päättää itse palveluidensa sisällöstä sekä tuottajista on parannettava ja esteettömyyden lainmukainen toteutuminen varmistettava. Liitto huomauttaa, että itsemääräämisoikeuden todellinen toteutuminen edellyttää vammaisten ihmisten aitoa kuulemista, nykyistä kattavampaa valvontaa sekä tarvittaessa myös sanktioiden kiristämistä, mikäli lakeja ei noudateta.

YK:n vammaisyleissopimus korostaa vammaisten henkilöiden osallistamista ja osallistumista kaikkeen heitä koskevaan päätöksentekoon. Suomi on ratifioinut sopimuksen jo vuonna 2016, mutta vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ei toteudu kaikin osin vieläkään. Myös kunnilla ja tulevilla hyvinvointialueilla on lakisääteinen velvoite tarjota osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

- Sekä hyvinvointialueiden että kuntien vammaisneuvostoilla on oltava vahva rooli vammaisten ihmisten osallistumisen toteutumisen varmistamisessa. Lisäksi tarvitaan asukas- ja asiakasraateja sekä muita kuulemiskanavia, jotta palveluita voidaan kehittää todellisten tarpeiden mukaan, sanoo Andersson.

Tutustu Invalidiliiton hallitusohjelmatavoitteisiin. 

Joulukuun 3. päivä julistettiin kansainväliseksi vammaistenpäiväksi YK:n yleiskokouksen täysistunnossa lokakuussa 1992. Euroopassa päivää vietetään myös nimellä Euroopan vammaistenpäivä.

Invalidiliitto ja sen jäsenyhdistykset viettävät Kansainvälistä vammaisten päivää 3. joulukuuta teemalla "Yhdenvertaisesti osallisena". Kampanjan ytimessä on Invalidiliiton hallitusohjelmatavoite, jolla parannetaan vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia itsenäiseen elämään.

Lue myös Invalidiliiton "Jokaisen äänen pitää saada kuulua yhteiskunnassa" -uutinen (30.11.2022).

Seuraa ja jaa kampanjajulkaisuja Invalidiliiton some-kanavissa. Muista hastagit #YhdenvertaisestiOsallisena #KansainvälinenVammaistenPäivä 

Jaa sosiaalisessa mediassa