Ambulansseja parkkipaikalla rivissä.
13.11.2019
Kanta-Hämeessä on tullut esiin tilanteita, joissa hätäkeskuksesta paikalle saapunut ensihoito on todennut, ettei välitöntä tarvetta hoitoon tai sairaalaan siirtoon ole, vaikka henkilön olisi kuitenkin hyvä hakeutua hoitoon kiireettömästi – omin neuvoin.

Tällaisissa tilanteissa on koettu, että vammainen henkilö on jätetty oman onnensa nojaan. Henkilön on siis täytynyt tilata itse Kela-kyyti tai hankkiutua muuten sairaalaan. Tämän johdosta Hämeenlinnan seudun Invalidit ja Invalidiliitto järjestivät keskustelutilaisuuden aiheesta ”Kuuluuko ambulanssi kaikille?”.

Hämeenlinnan vammaisneuvoston jäsen Reijo Suominen pohjusti tilaisuutta kertomalla yllä mainituista kokemuksista, joita hänen mukaansa on sattunut useampia.

– Miten vammainen henkilö voidaan jättää tilanteeseen, jossa hoitoon pääsy on näin epävarmaa taksiliikenteen toimimattomuuden vuoksi, Suominen hämmästeli.

Kanta-Hämeen ensihoidon päällikkö Lasse Hakala kertoi hätäkeskuksen, pelastuslaitoksen ja ensihoidon toiminnasta ja toimintaperiaatteista laajasti. Hakala täsmensi, että ensihoito tekee kaksi erillistä päätöstä: päätöksen hoidon tarpeesta ja päätöksen ambulanssikuljetuksen tarpeesta hoitoon.

– Kuljetuspäätöstä tehdessä otetaan huomioon nykyinen tilanne, jossa tiedetään hoitoon pääsyn hankaluus taksiuudistuksen jälkeisessä maailmassa ja että ensihoito ei voi jättää ketään heitteille, sillä se on yhteiskunnan ”viimeinen lenkki”, Hakala vakuutti.

Järjestöasiantuntija Aapo Rantanen puolestaan kertoi, että Invalidiliitto saa jatkuvasti palautetta Kela- ja vammaispalvelumatkojen toimimattomuudesta ja on selvittänyt tilannetta myös kyselyillä.

Kyselyn tulosten mukaan, Eteläisen vakuutuspiirin alueella, johon Kanta-Hämekin kuuluu, Kela-kyydeistä tuli selvästi enemmän negatiivista palautetta kuin muiden vakuutuspiirien alueella, Rantanen täsmensi.    

Rantanen tiedusteli, onko ensihoito joutunut muuttamaan toimintakäytäntöjään taksiuudistuksen seurauksena. Hakala vastasi, että asia on tiedostettu ensihoidossa yleisellä tasolla ja asiasta on keskusteltu, mutta varsinaisia ohjeistuksia asiasta ei ole annettu. Rantanen toivoikin asiaa pidettävän esillä ja tarvittaessa vietävän ohjeisiin asti, johon Hakala suhtautui myönteisesti.

Tilaisuuden juonsi kansanedustaja Tarja Filatov, joka kertoi taksiliikennelakien uudistuksesta ja siitä, mitä asialle voidaan tehdä. Tilannetta ei Filatovin mukaan pystytä enää palauttamaan ennalleen, mutta hänen näkemyksensä mukaan kilpailuttamiseen liittyen asioihin voidaan saada parannusta.

Jaa sosiaalisessa mediassa