Invataksin kyltti
9.10.2019
Taksipalveluissa tyytyväisimpiä oltiin tilanteissa, joissa palveluntuottaja tunnettiin ja tiedettiin hänen osaavan avustaa asiakkaan tarpeen mukaan. Tyytymättömyyttä aiheuttivat puutteet kuljettajien osaamisessa, matkojen myöhästymiset ja asiakaspalautteen hyödyntämättä jättäminen. Tämä käy ilmi Invalidiliiton tekemästä kyselystä.

Invalidiliitto toteutti toistamiseen kyselyn taksipalveluiden toimivuudesta Kela- ja vammaispalvelulain mukaisissa matkoissa, kun liikennepalvelulain uudistuksesta oli kulunut vuosi.

Puutteita osaamisessa ja pitkiä odotusaikoja

Kuljettajien osaaminen rakentuu ajotaidon ohella taidosta avustaa matkustajaa, käsitellä apuvälineitä ja käyttää auton eri laitteita sekä paikallistuntemuksesta ja kielitaidosta. Ajotaitoon sisältyy mm. asiakkaan yksilöllisen vamman huomioiminen ennakoivasti matkan aikana, esimerkiksi hidasajo. Eniten puutteita oli kuljettajien kielitaidossa ja paikallistuntemuksessa. Näillä on nähtävissä yhteys myöhästymisiin ja paluumatkojen pitkiin odotusaikoihin.  Vastaajien kokemuksien mukaan, kuljettajilla oli myös vaihtelevat valmiudet asiakkaan huomioivaan ajotapaan ja kohdata eri tavoin toimintarajoitteisia ihmisiä.

Palveluiden kehittämisen yksi väline on asiakaspalaute. Vastaajat kokivat, että annettuja palautteita ei hyödynnetä tarpeeksi kuljetusten joustavuuden kehittämisessä. Monet olivat kokeneet, että annettu kielteinen palaute matkasta olikin kääntynyt asiakkaan viaksi. Asianmukainen palautejärjestelmä hyödyntää niin asiakasta, palvelun järjestäjää kuin palvelun toteuttajaa.           

Asiakasosallisuus vahvemmin mukaan kilpailutukseen

Kela-matkojen kilpailutus vuonna 2018 aiheutti muutoksia matkojen järjestämistapaan ja toimivuuteen. Monissa kunnissa tai kuntayhtymissä vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten järjestämistavan valinta on jälleen ajankohtainen. Usein järjestämistavaksi valitaan julkinen hankinta ja palvelu kilpailutetaan.

Invalidiliiton kyselyssä Kela-matkojen kilpailutus nähtiin heikentäneen palvelun laatua.  Vastauksissa tuli esiin myös huoli vammaispalveluissa tulevien kilpailutuksien vaikutuksista palveluiden saatavuuteen ja yleisellä tasolla niiden toimivuuteen. Lisäksi asiakasosallisuutta kilpailutuksien suunnittelun yhteydessä pidettiin liian vähäisenä. Invalidiliitto pitää tärkeänä, että asiakasosallisuus varmistetaan vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun kilpailutuksen kaikissa vaiheissa.

Yhteistyö jatkuu

Invalidiliitto on vaikuttanut fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten liikkumisen palveluihin, jotta heidän mahdollisuutensa liikkua olisivat yhdenvertaisia muiden ihmisten kanssa. Tässä yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on ollut tärkeää ja jatkamme yhteistyötä mielellämme edelleen.

Myös pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelma avaa vaikutusmahdollisuuksia erityisesti vammaisten ihmisten turvallisuuteen liittyvien kysymysten huomioimisessa.

Lue koko kysely tästä >>

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa