Kuvituskuvassa eri tavoin liikkuvia hahmoja.
15.8.2022
Etelä-Pohjanmaan vammaissosiaalityön klubin osallistujat valmistelivat yhteisen kannanoton hyvinvointialueen valmistelijoiden ja päätöksentekijöiden tueksi. Kannanotossa toivotaan vahvaa vammaisten henkilöiden osallisuutta, henkilöstön veto- ja pitovoiman vahvistamista sekä vammaispalveluiden riittävää resursointia hyvinvointialueelle siirryttäessä.

31.5.2022 klubi kokoontui Vammaisten henkilöiden osallisuus teemalla. Vierailevana asiantuntijana oli Vaasan kaupungin esteettömyyskoordinaattori VTT Elisabeth Hästbacka. Hän kertoi tuoreesta väitöstutkimuksestaan ja sen tuloksista vammaisten henkilöiden osallisuudesta sosiaalityössä. Lisäksi yhteistä keskustelua alustivat Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vammaispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Piia Liinamaa sekä Invalidiliiton järjestöasiantuntija Hanna Lahti. Alustusten jälkeen osallistujat keskustelivat pienemmissä ryhmissä päivän teemoista. Yhteisen työskentelyn pohjalta laadittiin sovitusti klubin osallistujien kannanotto Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelijoille sekä päättäjille. 

Osallisuus, henkilöstön veto- ja pitovoima sekä riittävät resurssit turvattava 

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 osana kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Se tarkoittaa myös vammaispalveluiden siirtymistä kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueen järjestettäväksi. Yhteisten alueellisten käytänteiden ja toimintatapojen valmistelu on parhaillaan käynnissä.  

Vammaissosiaalityön klubin kannanotossa todetaan, että hyvinvointialueen vammaispalveluiden keskiössä tulee olla palveluiden laatu sekä yksilön lakisääteisten oikeuksien turvaaminen. Vammaisten ihmisten osallisuus tulee varmistaa valmistelussa, päätöksenteossa sekä jatkossa hyvinvointialueen vammaissosiaalityössä/vammaispalveluissa. Vammaisneuvostojen sekä muiden vaikuttamistoimielinten ääntä tulee kuulla osana valmistelua ja heidän asiantuntijuudellaan tulee olla aidosti vaikutusta päätöksenteossa.  

Kannanotossa nostetaan esiin myös palveluohjauksen keskeinen merkitys osana asiakkaan palvelupolkua. Lisäksi hyvinvointialueelle tulee luoda toimiva, saavutettava ja eri vammaryhmiä palveleva palautejärjestelmä.  

Osaava ammattitaitoinen henkilöstö on vammaispalveluiden onnistumisen edellytys. Hyvinvointialueen tulee vahvistaa alueen veto- ja pitovoimaa vammaispalveluissa työskentelevän henkilöstön näkökulmasta. Työtä on pystyttävä tekemään eettisesti kestävästi. Tämä edellyttää riittävää resursointia ja kohtuullisia asiakasmääriä per työntekijä. Myös hyvinvointialueen päätöksentekijöillä on oltava riittävää ymmärrystä vammaispalveluista asiallisen resursoinnin turvaamiseksi.  

Vammaissosiaalityön klubin kannanotto on toimitettu eteenpäin kesäkuun aikana. Voit lukea Vammaissosiaalityön klubin kannanoton (pdf.)  kokonaisuudessaan tästä.   

Etelä-Pohjanmaan vammaissosiaalityön klubi kokoontunut muutaman vuoden ajan 

Klubitoimintaa toteutetaan yhteistyössä Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONetBOTNIAn, Invalidiliiton, Seinäjoen ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-tiimin sekä E-P:n sote-uudistuksen voimin. Vammaissosiaalityön klubin taustalla on tutkivan kehittämisen teemalliset tapaamiset vaihtuvien teemojen ja asiantuntijoiden taustoittamana. Klubitoiminta on ollut suunnattuna ensisijaisesti kuntien/kuntayhtymien vammaisalalla työskenteleville, vammaisjärjestöjen aluetyöntekijöille sekä Eskoon ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sosiaalityöntekijöille. 

Jaa sosiaalisessa mediassa