Vammaisten yhdenvertainen oikeus osallistua vaaleihin. Kuvituskuva.
3.12.2020
Kansainvälistä vammaisten päivää vietetään 3. joulukuuta ja silloin juhlistetaan vammaisten ihmisten yhdenvertaista oikeutta osallistua yhteiskuntaan. Invalidiliiton jäsenyhdistykset ovat myös voineet palkita jäsenistönsä joukosta Vuoden tukipilarin, joka on esimerkillisellä tavalla jaksanut tukea ja kannustaa muita korona-aikana.

Yhdenvertainen oikeus osallistua on määritelty YK:n vammaisyleissopimuksessa. Siinä taataan vammaisille henkilöille poliittiset oikeudet ja varmistetaan, että he voivat osallistua poliittiseen ja julkiseen elämään yhdenvertaisesti muiden kanssa. Suomi on ratifioinut sopimuksen, mikä tarkoittaa, että sitä tulee noudattaa laintasoisesti.  

Invalidiliitto kannustaakin jäsenistöään ehdolle tulevissa kuntavaaleissa. Lisäksi liitto toivoo, että mahdollisimman moni käyttää äänioikeuttaan. Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ei vielä Suomessa toteudu ja siksikin vammaisten ihmisten aktiivisuus on tärkeää myös kuntapolitiikassa. 

Kuntavaaleissa ratkaistaan monen tärkeän asian, kuten lähipalveluiden, tulevaisuuden suunta. Jotta erilaisten kuntalaisten näkökulmat tulevat huomioiduksi kunnan päätöksenteossa, on ehdokkaiksi ja luottamustehtäviin syytä valita monenlaisia ihmisiä – myös vammaisia kuntalaisia. Yhdenvertaisuus toteutuu, kun vammaiset ihmiset voivat osallistua päätöksentekoon samalla tavoin kuin vammattomat. Järjestelmän tulee taipua myös apuvälineitä, kuljetuspalveluita, henkilökohtaista apua tai muita palveluita käyttävien ihmisten osallisuuteen.

Lue lisää: www.invalidiliitto.fi/vaalit

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa