Kuntavaalitoimenpiteet. Kuvituskuva.
16.9.2020
Kuntavaalit lähestyvät. Invalidiliitto ja kahdeksaa eri puoluetta edustavat kansanedustajat kannustavat vammaisia ihmisiä mukaan vaaleihin. Jos on halua vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen ja asiantuntemusta annettavana, ei vamma saa muodostua esteeksi ehdokkuudelle.

- Invalidiliitto on vahvasti mukana edistämässä demokratiaa ja auttamassa puolueita rakentamaan monimuotoisia ehdokaslistoja, sanoo Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson.  

- Ehdokkaaksi ryhtyminen on tärkeä ja rohkea teko kansanvallan hyväksi. Esimerkiksi pyörätuolista käsin voi hoitaa kunnan asioita siinä missä tavalliseltakin tuolilta. Tärkeintä on oma asiantuntemus ja halu vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. Vamma, on se mikä tahansa, ei saa muodostua osallistumisen esteeksi. Esteettömyydestä ja tarvittavista palveluista on luonnollisesti huolehdittava, jotta yhdenvertainen osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan on mahdollista, Andersson sanoo.  

Yhteistyössä eduskunnassa toimivien puolueiden kanssa Invalidiliitto on koonnut kotisivuilleen tausta-aineiston, josta ehdokkuutta pohtiva Invalidiliiton jäsen – miksei kuka tahansa muukin – löytää puolueiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot, tarpeellisia päivämääriä sekä tietoa siitä, mitä apua ehdokas voi liitosta saada. 

- Erityisesti iloitsen siitä, että pyysimme ja saimme tueksemme kahdeksan kansanedustajaa, yhden jokaisesta eduskuntapuolueesta. He allekirjoittivat vetoomuksen, jossa kannustetaan vammaisia ihmisiä lähtemään ehdolle vaaleissa. Pidän hurjan arvokkaana sitä, että tunnetut kansanedustajat, jotka kaikki ovat myös joko nykyisiä tai entisiä kunnanvaltuutettuja, vetoavat yhdenvertaisuuden puolesta ja muistuttavat osallisuuden tärkeydestä, Andersson sanoo.  

Invalidiliiton kotisivuilla oleva kuntavaaliosio täydentyy jatkuvasti vaaleja kohti mentäessä. Sivulle kootaan myös tärkeää vertaistukea, eli niiden invalidiliittolaisten yhteystietoja, jotka ovat jo kuntapolitiikassa mukana ja haluavat olla mentoreina neuvomassa uusia tulokkaita.    

Lue kahdeksan kansanedustajan vetoomus. 

Lue kuntavaaleista lisää Invalidiliiton kotisivuilta. 

#kaikkienkuntavaalit 

Lisätietoa: yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson, Invalidiliitto ry, laura.andersson@invalidiliitto.fi 

Kuntavaalit pidetään 18.4.2021. 

YK:n vammaisyleissopimuksen artiklassa 29 (Osallistuminen poliittiseen ja julkiseen elämään) todetaan, että "sopimuspuolet takaavat vammaisille henkilöille poliittiset oikeudet ja mahdollisuuden nauttia niistä yhdenvertaisesti muiden kanssa sekä sitoutuvat varmistamaan, että vammaiset henkilöt voivat tehokkaasti ja täysimääräisesti osallistua poliittiseen ja julkiseen elämään yhdenvertaisesti muiden kanssa suoraan tai vapaasti valittujen edustajien kautta, myös siten, että heillä on oikeus ja mahdollisuus äänestää ja tulla valituiksi”. 

 
  

Jaa sosiaalisessa mediassa