kuva euron seteleistä ja kolikoista
24.3.2022
Uutiset kertovat hintojen noususta ja yleisestä taloustilanteen epävarmuudesta. Tilanteen taustalla on niin pitkittynyt pandemia kuin myös Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Valtioneuvosto kokoontuu kehysriiheen huhtikuun alussa. Invalidiliitto muistuttaa, että moni vammainen ihminen joutuu todella ahtaalle elinkustannusten noustessa, kun tulotaso on jo valmiiksi matala. Elinkustannusten kallistumista onkin kompensoitava sosiaaliturvaetuuksissa. Invalidiliitto yhtyy SOSTEn vaatimukseen ylimääräisestä indeksikorotuksesta.

Vammaisten henkilöiden osallisuus työelämässä on vähäisempää kuin muun väestön. Kela selvitti äskettäin vammaisten henkilöiden toimeentuloa. Vammaisten henkilöiden tulot perustuvat muuta väestöä yleisemmin tulonsiirtoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että palkkatulojen sijaan tärkeimpiä tulonlähteitä ovat eläketulot ja vammaisetuudet. Lisäksi usein on turvauduttava myös asumistukeen ja ajoittain perustoimeentulotukeen. Erityisesti työikäiset vammaisetuuksien saajat saavat perustoimeentulotukea huomattavan yleisesti.  

- Valtiovarainministeri Annika Saarikko peräänkuuluttaa suomalaisilta kykyä tinkiä elintasostaan. Hintojen nousu niin ruuassa kuin energiassa kohdistuu kaikkiin kuluttajiin, mutta erityisesti aiheuttaa huolta pienituloisissa. On muistettava tulonsiirtojen varassa elävät ihmiset, kun pohditaan nousseiden hintojen kompensaatioita. SOSTEn esitys etuuksien ylimääräisestä indeksikorotuksesta on hyvin perusteltu, sanoo Invalidiliiton asiantuntija Anne Mäki. 

Vammaisilla ja pitkäaikaissairailla ihmisillä on alkuvuosi usein hyvin vaikea taloudellisesti, kun lääke-, matka- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen katot eivät ole täyttyneet, ja maksut ovat täysimääräisiä. Huolta ja murhetta pienituloisilla vammaisilla ihmisillä nousevien elinkustannusten ohella aiheuttavat myös hallituksen päätökset luopua Kela-korvauksista yksityisessä sairaanhoidossa. Kelan selvityksen mukaan se, että huomattavalla osalla työikäisistä vammaisetuuksien saajista on tarvetta perustoimeentulotuelle edes lyhytaikaisesti, kertoo siitä, että heidän tulotasonsa on todennäköisesti läpi vuoden matala. Tästä kertoo myös hyvin yleinen ja pitkäaikainen asumistuen saaminen. 

- Moni vaikeavammainen tai pitkäaikaissairas henkilö joutuu pärjäämään kohtuuttoman matalalla perusturvalla jatkuvasti, koska he eivät ole kyenneet kartuttamaan työeläkettään. Invalidiliiton neuvontapalvelun yhteydenotoissa tämä hätä toimeentulon riittävyydestä välittyy toistuvasti, sanoo Invalidiliiton lakimies Petteri Pitkänen

Invalidiliitto kannattaa SOSTEn esitystä siitä, että sosiaaliturvaetuuksiin on tehtävä kehysriihessä ylimääräinen indeksikorotus. Elinkustannusten nousu tulee huomioida Kelan perustoimeentulotuessa sekä kuntien harkinnanvaraisessa toimeentulotuessa. Kasvaneet kulut on huomioitava myös asumistuen normeissa. 

 

Lue lisää SOSTEn vaatimuksista SOSTEn kotisivuilta.

Tutustu myös "Vammaisetuuksien saajat saavat selvästi muuta väestöä yleisemmin perustoimeentulotukea" -Kelan tutkimusblogiin Kelan sivuilla.

Lisätietoa: Anne Mäki, Invalidiliitto, koulutus- ja työllisyyspolitiikan asiantuntija, anne.maki@invalidiliitto.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa