Kuvassa taksin katolla oleva taksikyltti ja inva-logo.
31.10.2018
Koska sairausvakuutuslain mukaisia matkoja ei Uudellamaalla saatu sopimuksen edellyttämälle tasolle, Kela alkoi valmistella uutta kilpailutusta.

Invalidiliitto arvioi uutta kilpailutusta koskevia luonnostekstejä ja teki palvelukuvausluonnoksen osalta tarkennusehdotuksia Kelalle erityisesti vaikeavammaisten henkilöiden lähtökohdista. Moni esittämämme tarkennusehdotus parantaisi kuljetusten toimivuutta sekä helpottaisi palvelun seurantaa ja kehittämistä. 

Invalidiliitto arvioi myös Kelan esittämiä suorakorvausmenettelyn eri toteuttamisvaihtoehtoja. Lähtökohtaisesti Uudenmaan maakunnan jakamista useampaan pienempään osa-alueeseen voidaan pitää sellaisena vaihtoehtona, joka parhaiten mahdollistaisi järjestelmän toimivuuden. Erityisen tärkeää on turvata isojen esteettömien ajoneuvojen (invataksien) määrä ja saatavuus, minkä lisäksi palvelun toimintatarkkuuden tulee olla ehdottoman varmaa. Pienemmät toiminta-alueet olisivat välityskeskuksille hallittavampia kokonaisuuksia. Lisäksi väestöpohja lähentyisi muita suorakorvausalueita ja tällöin vertailtavuus alueiden kesken paranisi. 

Kelan tulee nykyistä paremmin varmistaa, että välityskeskuskohtaiset alihankintasopimukset eivät johda kohtuuttomiin sopimusehtoihin, jotka käytännössä rajoittavat liikenteenharjoittajien sitoutumista sopimuksiin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää isoista esteettömistä kalustoista aiheutuviin lisäinvestointi- ja käyttökuluihin. 

Riittävän ja sopivan kaluston varmistaminen on perusta luotettavalle järjestelmälle. Invalidiliitto pitää tärkeänä palveluntuottajan vahvaa perehtymistä vastuualueensa asiakkaiden tarpeisiin, kuljetusmääriin ja kalustotarpeisiin. Tästä syystä pidämme tärkeänä, että palveluntuottaja pystyy esittämään lopullisen kuvauksen autojen määrästä, ennen kuin hankintasopimus tehdään. 

Nostimme esiin myös vaihtoehtoisena kilpailutusmallina käänteisen kilpailutuksen.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa