Pohjoismaisten liikuntajärjestöjen yhteisjärjestö Nordiska Handikappförbundet NHF:n kokouksen osallistujia lokakuussa 2022.
20.10.2022
Pohjoismaisten liikuntavammajärjestöjen yhteisjärjestö Nordiska Handikappförbundet NHF piti hallituksen ja nuorisoedustajien kokouksen Tukholmassa 6-7.10.2022. Kokouksessa nousi yhteisinä huolina esille vammaispoliittinen vaikuttaminen, henkilökohtainen apu ja liikkumisesteisen pysäköinti.

Invalidiliiton edustajina kokouksessa olivat liittohallituksen toinen varapuheenjohtaja Hannu Ilonen, liittohallituksen jäsen ja nuorisoedustaja Ellen Nirhamo sekä sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Ylva Krokfors.

”Poliitikot vaikuttivat vähät välittävät vammaispoliittisista aiheistamme” 

Näin totesivat ruotsalaiset edustajat, jotka olivat yrittäneet nostaa esiin vammaispoliittisia teemoja ennen Ruotsin valtiopäivävaaleja. He olivat yrittäneet tuoda esiin sen, että henkilökohtaisen avun ja kotihoidon päätökset saataisiin toistaiseksi voimassa oleviksi, ei määräaikaisiksi.

Vuonna 2023 Suomessa on tulossa eduskuntavaalit ja Tanskassa parlamenttivaalit. NHF:n kokouksessa osallistujat jakoivat kokemuksiaan poliittisesta vaikuttamisesta. Norjan edustajat tapaavat säännöllisesti omia aluepoliitikkojaan ja satunnaisemmin vammaisasioista kiinnostuneita parlamentaarikkoja. Suomessa Invalidiliiton edustajat tapaavat säännöllisesti poliitikkoja. Esimerkiksi moni kansanedustaja toi puheenvuorossaan esille Invalidiliiton näkemyksiä eduskunnan käsitellessä uutta vammaispalvelulakiehdotusta. 

Haasteita henkilökohtaisen avun järjestämisessä 

Kaikki Pohjoismaat toivat esille haasteita henkilökohtaisen avun järjestämisessä: viranomaiset selvittävät tarkkaan avun tarvetta ja laatua esimerkiksi ottamalla aikaa kotikäynnillä suihkussa käymisestä. Henkilökohtaisen avun kriteereitä on joillain alueilla tiukennettu ja päätökset on tehty lyhemmäksi aikaa.

Esimerkiksi nuorten mahdollisuudet opiskella ja harrastaa vaikeutuvat avustajien tiukoilla tuntimäärärajoituksilla. Avustajia voi olla myös vaikea saada. Osallistujat keskustelivat muun muassa yhdessä asuvien nuorten mahdollisuudesta saada kotiin yhteinen henkilökohtainen avustaja, joka voisi avustaa kodinhoidollisissa tehtävissä. Tämä ei vaikuttaisi nuorten yksilöllisiin avustajatuntimääriin. Invalidiliitto on selvittänyt henkilökohtaisen avun saatavuutta Suomessa. Selvityksen tuloksia julkaistaan tämän syksyn aikana.

Liikkumisesteisen pysäköinti puhutti 

Norjan edustaja kertoi juuri uusineensa pysäköintitunnushakemuksensa ja kaikkine liitteineen hakemus oli ollut 25 sivua. Ruotsissa pysäköintiaika on vain kolme tuntia kerrallaan. Islannissa kaikessa uudessa rakentamisessa tehdään tietty prosenttimäärä liikkumisesteisille sopivia pysäköintipaikkoja/ rakennus. Kävelykadut kaupunkien keskustoissa lisääntyvät ja samalla pysäköintipaikat vähenevät. 

Yhteisen keskustelun päätteeksi osallistujat totesivat tämän olevan niin iso teema, että NHF tekee aiheesta kyselyn, jonka avulla selvitetään tarkemmin jäsenmaiden tilannetta. Mietinnässä on myös yhteydenotto EU:hun.

Nuoriso aktiivisena 

Osalla NHF:n jäsenjärjestöillä on omat nuorisojärjestönsä, osalla, kuten Invalidiliitolla, ei ole. Kuitenkin Invalidiliitolla on jäsenistössä myös aktiivisia nuoria. Kokouksessa esitettiin, että nuorisoa edustavat olisivat jatkossakin tasavertaisina mukana NHF:n hallituksen kokouksissa ja järjestäisivät tarvittaessa yhteisten kokousten välillä omia verkkokokouksia. 

Nordisk handikapförbund (NHF) -pohjoismainen liikuntavammajärjestö on perustettu vuonna 1946. Sen jäseniä ovat Dansk Handicap Forbund (Tanska), DHR (Ruotsi), Invalidiliitto (Suomi), Norges Handikapforbund (Norja) ja Sjálfsbjörg Landssamband Fatladra (Islanti, jäseneksi v. 1960). Järjestön hallituksella on kaksi kokousta kussakin Pohjoismaassa vuosittain ja tarpeen mukaan verkkokokouksia. 

Lisätietoa: Ylva Krokfors, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Invalidiliitto, ylva.krokfors@invalidiliitto.fi.

Hörs organisationer för personer med fysiska funktionshinder i nordiskt politiskt beslutsfattande?

 

Jaa sosiaalisessa mediassa