26.4.2021
Uimahallit ovat olleet suljettuna yleisöltä koronapandemian aikana vuoden 2020 lopulta alkaen joko osin tai kokonaan. Sulkemisilla on ollut vakavia vaikutuksia etenkin niille vammaisille ja pitkäaikaissairaille ihmisille, joille uimahalleissa tapahtuva lääkinnällinen kuntoutus on toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämisen kannalta välttämätöntä.

Tämä käy ilmi Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) tekemästä kyselystä, jossa noin 80 prosenttia kyselyyn vastanneista arvioi, että koronapandemian aikaisilla uimahallien rajoitustoimilla ja sulkemisilla on pitkäaikaisia vaikutuksia heidän terveyteensä ja toimintakykyynsä. Useiden eri-ikäisten vastaajien lakisääteinen kuntoutus on ollut keskeytyneenä jopa kuukausia. Myös Invalidiliiton teettämässä kyselyssä nousi esiin se, että muun muassa uimahallien sulkeminen on heikentänyt vammaisten ihmisten toimintakykyä.

Kuntoutus on elintärkeää

Invalidiliitto kannattaa Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton vaatimusta, että lääkinnällinen kuntoutus on sallittava uimahalleissa välittömästi. Invalidiliitto muistuttaa, että lääkinnällisen kuntoutuksen aloittamisessa uimahalleissa pitää tietenkin huomioida terveysturvallisuus. Jos uimahallit pysyvät kiinni, olisi tärkeää, että kuntoutus olisi mahdollista suljetuksi määrätyissä tiloissa.

- Kuntoutus on vammaisille ja pitkäaikaissairaille ihmisille elintärkeää. Sen avulla pidetään yllä heidän terveyttään ja toimintakykyään. Pitkillä tauoilla kuntoutuksessa on vakavia seurauksia. Kaikille uimahallin kiinnioleminen ei tarkoita vain sitä, että koko perheen yhteinen sunnuntaiharrastus ei toteudu. Toivon, että päättäjät huomioivat tämän nyt, kun koronapandemian rajoitustoimenpiteitä puretaan, Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson sanoo.

Jo viime vuoden marraskuussa Invalidiliitto ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto muistuttivat päättäjiä huomioimaan erityisryhmien tarpeet, kun tehdään laajoja kansanjoukkoja koskevia linjauksia.

Tutustu SUH:n kyselyyn.

Lue myös Invalidiliiton kyselyn tuloksista.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa