Erilaisia ihmisiä, mm. pyörätuolissa. Oikealla teksti Eduskuntavaalit 2.4.2023 ja logo.
28.11.2022
Ehdokkuus vaaleissa voi olla paitsi hieno kokemus, myös mahdollinen ponnahduslauta erilaisiin luottamustehtäviin. Tästä uutisesta löydät vinkkejä ehdokkuuspohdintaan.

Vaaleissa ehdokkaana oleminen on tärkeää niin demokratian edistämisen kuin osallisuuden lisäämisenkin kannalta. Tärkeintä ehdokkaaksi suostumisessa on löytää itsestään halua ja innostusta vaikuttaa asioihin. Asiantuntemus on keskiössä ja toivottavaa on, että ehdokkaalla on näkemystä yhteiskunnan tulevaisuuden kehityssuunnasta. Kaikesta ei kuitenkaan tarvitse tietää kaikkea – valitse aiheet, joihin syvennyt ja joista haluat oppia lisää. Oikein hyvä, jos ehdokkaalla on esittää ratkaisuja eikä vain ongelmalistauksia.   

Esteettömyys ja saavutettavuus kunnossa?

Moni ehdokkuutta pohtiva saattaa miettiä, miten osallistuminen käytännössä onnistuu esimerkiksi pyörätuolista käsin. Invalidiliitto muistuttaa, että kokouspaikkojen on oltava esteettömiä ja kokousjärjestelmien saavutettavia. Jos tämä ei toteudu, ei toteudu myöskään ihmisten yhdenvertainen oikeus osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Myös erilaiset apuvälineet, liikkumisen palvelut sekä henkilökohtainen apu edistävät osallisuutta. Niiden on oltava vammaisten ihmisten saatavilla oikea-aikaisesti.

YK:n vammaissopimuksen hengessä

Vaalikampanjaa tehdessä oppii uutta niin itsestään kuin muistakin ihmisistä. Tutustuu uusiin ihmisiin, pääsee käymään keskusteluja monista arjen asioista, ehkä avartaa omaakin maailmankuvaansa jutustelemalla ehdokaskollegojen ja äänestäjien kanssa. Invalidiliitto korostaa, että jokaisella vaalikelpoisella kansalaisella on oltava aito ja yhdenvertainen mahdollisuus asettua ehdolle vaaleissa. 

YK:n vammaissopimuksen 29 artiklan (Osallistuminen poliittiseen ja julkiseen elämään) mukaan “sopimuspuolet takaavat vammaisille henkilöille poliittiset oikeudet ja mahdollisuuden nauttia niistä yhdenvertaisesti muiden kanssa sekä sitoutuvat varmistamaan, että vammaiset henkilöt voivat tehokkaasti ja täysimääräisesti osallistua poliittiseen ja julkiseen elämään yhdenvertaisesti muiden kanssa suoraan tai vapaasti valittujen edustajien kautta, myös siten, että heillä on oikeus ja mahdollisuus äänestää ja tulla valituiksi”.  

Verkostoidu muiden ehdokkaiden kanssa, pohdi yhteisten mainosten tai tilaisuuksien järjestämistä. Vaikka kampanjan aikana tulee taatusti eteen hetkiä, jolloin asiat eivät etene suunnitellusti, yritä pitää lippu korkealla. Hyvä mieli ja myönteinen asenne kanssaihmisiin toimivat – niin vaalitoreilla kuin elämässä muutenkin – paremmin kuin murjottaminen!  

Ole yhteydessä puolueisiin   

Ota myös yhteyttä mahdollisimman pian siihen puolueeseen tai valitsijayhdistykseen, jonka tavoitteet ja ajatusmaailma tuntuvat omimmalta. Ja jos et tiedä, minkä puolueen valitsisit, kannattaa lukea puolueiden sivuilta niiden tavoitteista, visioista ja toimintatavoista sekä keskustella esimerkiksi puolueiden vaaliyhteyshenkilöiden kanssa. Yhteystiedot löytyvät puolueiden kotisivuilta.

Teksti on muokattu versio Invalidiliiton verkkosivuilla 18.10.2021 julkaistusta uutisesta.

Tutustu Invalidiliiton vaalit.fi-sivuun.

Jaa sosiaalisessa mediassa