Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen vammaisneuvoston työpaja käynnissä
1.2.2019
Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen vammaisneuvosto kokoontui yhteiskehittämisen työpajaan Seinäjoella 31.1.2019. Työpajan tavoitteena oli vahvistaa asiakasosallisuutta maakunnallistuvien vammaispalvelujen valmistelussa sekä kuulla viime kesänä valitun vammaisneuvoston ääntä palvelujen kehittämisessä.

Mukana työpajassa oli 12 vammaisneuvoston jäsentä eri puolilta maakuntaa sekä työntekijöitä Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksesta, Etelä-Pohjanmaan liitosta sekä Seinäjoen kaupungilta. Työpajan käytännön toteutuksesta vastasivat yhteistyössä Invalidiliitto, Neuroliitto, Lihastautiliitto ja Kuurojen Liitto. Valtakunnalliset vammaisjärjestöt näkevät, että asiakkaita kuulemalla saadaan maakuntiin toimivat ja vaikuttavat palvelut, jotka ovat aidosti käyttäjälähtöisiä.

Kuljetuspalvelut ja vammaispalvelujen asiakkaan palveluprosessi herättivät keskustelua

Työpajan teemat Vammaispalvelujen asiakkaan palveluprosessi ja palvelutarpeen arviointi sekä Tulevaisuuden kuljetuspalvelut herättivät runsaasti hyvää keskustelua. Mahdollisuus monikanavaisiin palveluihin nähtiin tulevaisuudessa tärkeänä. Eri-ikäisten ja eri tavoin toimintarajoitteisten ihmisten tarpeisiin vastaaminen ei onnistu liian kapealla palvelukanavien valikolla. Moniammatillinen palvelutarpeen arviointi koettiin asiakkaan kannalta hyväksi vaihtoehdoksi. Myös mahdollisuus toteuttaa arvio kotioloissa sekä lähiomaisen mukana olo koettiin tärkeäksi.

Kuljetuspalveluiden osalta todettiin, että nykytilanteessa on maakunnassa kehitettävää. Kuljetuspalveluiden tulee olla luotettavia, turvallisia ja asiakaslähtöisiä. Kuljetuskalustoa tulee olla riittävästi ja kaluston tulee olla toimiva, jotta se vastaa asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Hyvää asiakaspalvelua edustivat osallistujien mukaan ammattitaitoinen, palvelualtis ja asiakkaan tarpeet tunteva henkilöstö. Työpajan keskustelun virallinen koonti valmistuu helmikuun alkupuolella.  

Myönteiset kokemukset kannustavat jatkamaan yhdessä tekemistä

Työpajan jälkeen tilaisuuden antia ja tunnelmia pysähtyivät tuoreeltaan kommentoimaan maakunnallisen vammaisneuvoston puheenjohtaja Sari Riskumäki Kurikasta sekä sote- ja maakuntauudistuksen SOTE-koordinaattori Päivi Saukko.

– Tämä oli huippu juttu! Hienoa, että asioista päästiin puhumaan niiden oikeilla nimillä ja asiakkaiden ääni todella kuului, kommentoi ilahtunut Riskumäki.

Myös Saukko piti työpajaa erittäin onnistuneena. Hän koki tärkeäksi asiakkaiden äänen kuulemisen osana valmistelutyötä ja näki vammaisneuvoston oivana kanavana tavoittaa maakunnallista näkemystä asiakkailta vammaispalveluja uudistettaessa.

– Yhteinen työpajatyöskentely asiakkaiden kanssa avartaa uusia näkökulmia myös pitkään viranhaltijana toimineelle, kommentoi Saukko työpajan antia.

Molemmat haastateltavat kannattivat vastaavien tilaisuuksien järjestämistä myös jatkossa.

– Valtakunnallisten vammaisjärjestöjen yhteinen tavoite näyttää ilokseni toteutuvan myös sen osalta, että yhteiskehittämisen työpajassa mahdollistui hyvässä hengessä käyty vuoropuhelu. Se osaltaan vahvistaa toimijoiden välistä luottamusta ja rakentaa pohjaa yhdessä tekemiselle myös tulevaisuudessa, arvioi työpajan toteutuksessa vahvasti mukana ollut Invalidiliiton järjestöasiantuntija Hanna Lahti.

Maakunnallinen vammaisneuvosto on saanut mahdollisuuden nimetä edustajansa myös sote- ja maakuntauudistuksen Vammaispalvelujen asiantuntijaryhmään. Tehtävään on nimetty vammaisneuvoston jäsen Virpi Kanth Ähtäristä. Invalidiliiton edustajana ryhmässä jatkaa järjestöasiantuntija Hanna Lahti.

Jaa sosiaalisessa mediassa