Miesoletettu ajaa sähköpotkulaudalla kevyen liikenteen väylällä
23.10.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan hallituksen esitystä mikroliikkumista ohjaavasta lainsäädännöstä. Työryhmän tehtävänä on selvittää ja arvioida millaista sääntelyä tarvitaan, jotta mm. sähköpotkulaudoilla liikkuminen olisi turvallisempaa, eikä niiden pysäköiminen vaarantaisi esteetöntä liikkumista.

Mikroliikennepalvelut ovat muuttaneet liikkumista kaupungeissa. Uudet kulkuvälineet ovat aiheuttaneet huolta liikenteen turvallisuuden ja esteettömyyden toteutumisen näkökulmista. Tämän vuoksi on tärkeää, että mikroliikkumisen kokonaisuutta arvioidaan systemaattisesti, ja lainsäädäntöä kehitetään vastaamaan uusia liikkumisen tapoja. Selvitystyön tavoitteena on myös antaa kaupungeille ja kunnille lisää työkaluja mikroliikkumisen hallintaan.

LVM:n asettamassa työryhmässä Vammaisfoorumia edustaa varsinaisena jäsenenä esteettömyysasiantuntija Juha Sylberg ja hänen varajäsenenään Invalidiliiton asiantuntija Riitta Saksanen. Työryhmän puheenjohtajana toimii yksikön johtaja Maija Ahokas liikenne- ja viestintäministeriöstä, lisäksi mukana on eri ministeriöitä sekä mm. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto, Poliisihallitus ja Kuntaliitto. Hankkeen eri vaiheissa kuullaan myös sidosryhmiä ja kansalaisia sekä mikroliikkumisen verkoston asiantuntijoita. Työryhmä aloittaa työnsä lokakuussa 2023.

Invalidiliitto on huhtikuussa antanut lausunnon sähköpotkulautailun ja mikroliikkumisen ratkaisu- ja sääntelyvaihtoehdoista. Lausunnossa korostettiin, että liikkumisen esteettömyys ja turvallisuus on huomioitava esitettyä paremmin. Erityisesti liitto halusi kiinnittää huomiota sähköpotkulautojen virheelliseen pysäköintiin, joka voi vaarantaa vammaisten ihmisten liikkumisen ja yhdenvertaisen pääsyn rakennetun ympäristön kohteisiin.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote työryhmän asettamisesta

Kuva: Liikenneturva / Kaisa Tanskanen

Jaa sosiaalisessa mediassa