14.2.2022
Invalidiliitto pyysi palautetta esteettömyyden toteutumisesta vuoden 2022 aluevaaleissa. Kyselyllä haluttiin selvittää, kuinka hyvin vaaliviranomaiset suoriutuvat velvoitteestaan varmistaa, että äänestyspaikat ovat yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavissa. 60 prosenttia kyselyyn vastanneista oli kohdannut puutteita äänestyspaikan esteettömyyteen liittyen.

Esteettömyyteen liittyviä haasteita oli koettu sekä ennakkoäänestys- että vaalipäivän äänestyspaikoilla. 72 prosenttia kyselyyn vastanneista oli käynyt äänestämässä ennakkoon. Suurimmat haasteet liittyivät liikkumisen esteellisyyteen ja puutteelliseen opastukseen. Myös talviset olosuhteet ja riittämätön talvikunnossapito olivat hankaloittaneet monen äänestäjän pääsyä äänestyspaikalle.

Sisäänkäynneillä ja kulkureiteillä olevat portaat, korkeat kynnykset, jyrkät luiskat ja raskaat ovet mainittiin useassa vastauksessa. Vaalisalaisuuden säilymisestä oltiin myös huolissaan, jos äänestyspaikalla ei ollut esteetöntä äänestyskoppia tai jos kopeissa olevat ehdokaslistat eivät olleet itse luettavissa ja oman ehdokkaan numeroa oli pitänyt tiedustella avustajalta. Myös äänestyskopin huono valaistus ja esimerkiksi keppitelineen puute mainittiin vastauksissa. Äänestyspaikkojen ahtaat tilat koettiin paitsi liikkumisen, niin myös koronaturvallisuuden kannalta ongelmallisiksi.

Yhdessä tapauksessa äänestäjä päätti jättää kokonaan äänestämättä tilan esteellisyyden vuoksi ja toisessa vastauksessa pohdittiin äänestämistä enää tulevissa vaaleissa, jos havaittuja ongelmia ei saada korjattua. Useassa vastauksessa korostui avun tarve ja se, ettei itsenäinen äänestäminen olisi ollut mahdollista tilojen esteettömyys- ja materiaalien saavutettavuushaasteiden vuoksi.

Vastaava kysely toteutettiin edellisen kerran vuoden 2021 kuntavaalien yhteydessä, jolloin kyselyyn saatiin vajaat 70 vastausta. Nyt toteutettuun kyselyyn tuli 40 vastausta, mikä voi selittyä alhaisemmalla äänestysprosentilla tai sillä, että huomautettavaa oli näissä vaaleissa vähemmän. Invalidiliitto kokoaa saadut palautteet alueittain ja lähettää ne tiedoksi aluevaalilautakunnille, jotta mahdolliset puutteet saadaan korjattua seuraavia vaaleja varten.

Lisätietoa: Johanna Hätönen, vastaava esteettömyysasiantuntija, Invalidiliitto, johanna.hatonen@invalidiliitto.fi

Tutustu Invalidiliiton äänestyspaikkojen esteettömyyden tarkistuslistaan.

Jaa sosiaalisessa mediassa