27.3.2018
Vammaisilla ihmisillä on nyt mahdollisuus vastata Vammaisfoorumin kyselyyn ja kertoa, miten YK:n vammaissopimus toteutuu heidän omassa arjessaan.

Kyselyyn vastaaminen on tärkeää, sillä vastausten perusteella Vammaisfoorumi antaa raportin YK:lle. Raportissa tarkastellaan vammaissopimuksen kaikkia artikloja ja kiinnitetään erityisesti huomiota siihen miten vammaissopimus on mahdollisesti parantanut vammaisten ihmisten elämää sopimuksen voimaantulon jälkeen vai onko mikään muuttunut.

Kysely on auki 15.3.–30.5. Kyselyn toteuttavat Eduskunnan Ihmisoikeuskeskus, Vammaisfoorumi ja sen jäsenjärjestöt. Invalidiliitto on mukana yhdessä 30 muun Vammaisfoorumiin kuuluvan valtakunnallisen vammaisjärjestön kanssa. Kyselyyn vastaamalla vammaiset ihmiset voivat merkittävästi itse vaikuttaa rinnakkaisraportin sisältöön. 

Kyselyyn vastaaminen 

Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Täytä kyselylomake suomeksi tästä >>

Täytä kyselylomake ruotsiksi tästä >>

Vastausohjeet löytyvät kyselyn alusta. Lomakkeessa on valintakysymysten lisäksi osioita, joihin vastataan vapaamuotoisesti.

Mikäli vastaaminen netin kautta on sinulle vaikeaa

Mikäli sinulla on vaikeuksia täyttää sähköistä lomaketta, voit tulostaa kyselylomakkeet:

Suomenkielinen kyselylomake (pdf)

Ruotsinkielinen kyselylomake (pdf)

Lomakkeen täytettyäsi lähetä se kirjekuoressa osoitteeseen: Kynnys ry / YK:n rinnakkaisraportointi, Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki.

Voit myös tilata lomakkeen Invalidiliitosta soittamalla numeroon 044 765 1322, sanelemalla yhteystietosi ja pyytää lähettämään lomakkeen antamaasi osoitteeseen.

Mikäli sinulla on erityisiä vaikeuksia nettikyselyyn vastaamisessa tai kirjoittamisessa lomakkeelle

Voit ottaa yhteyden Invalidiliittoon numeroon 044 765 1322, sanella yhteystietosi ja kuvailla lyhyesti millaisia muutoksia kohdallasi on tapahtunut vammaissopimuksen voimassaoloaikana vuosina 2016-2018. Otamme yhteyden sinuun ja täytämme kyselylomakkeen puolestasi yhdessä puhelimitse käymämme keskustelun pohjalta.

Jaa sosiaalisessa mediassa