nuorten leiriin osallistujia
8.6.2023
Toukokuinen viikonloppu Espoon Nuuksiossa keräsi yhteen 12 vaikuttamisesta kiinnostunutta nuorta aikuista eri puolilta Suomea. Tapaamisessa vieraili yhdenvertaisuusvaltuutettu, joka nosti esiin vammaisten henkilöiden oikeuden työelämäosallisuuteen ja parin viime vuoden aikana lisääntyneet syrjintäyhteydenotot. Sinustako somevaikuttaja? -työpaja johdatti osallistujat sosiaalisen median vaikuttamisen maailmaan kahden nuoren vaikuttajan opastamana.

Aurinkoinen toukokuun viimeinen viikonloppu tarjosi Invalidiliiton nuorille aikuisille mahdollisuuden tavata muita saman ikäisiä vaikuttamistoiminnasta kiinnostuneita. Tapaamisessa oli mukana 12 iältään 18–28-vuotiasta nuorta aikuista eri puolilta Suomea. Mukana oli myös heitä, jotka osallistuivat Invalidiliiton toimintaan ensimmäistä kertaa. Tapaamisen ohjaajina toimivat Harvinaiset-yksikön suunnittelijat ja nuorten vaikuttamistoiminnasta vastaava järjestöasiantuntija. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun vierailu oli odotettu hetki  

Tapaamisen odotetuimpia hetkiä oli yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenmanin vierailu. Hän kertoi osallistujille muun muassa valtuutetun tehtävistä, yhdenvertaisuuslaista, syrjinnän ehkäisystä sekä positiivisen erityiskohtelun mahdollisuuksista. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon parin viime vuoden aikana tulleista syrjintään liittyvistä yhteydenotoista on vammaisuus ollut yleisin syrjintäperuste. Stenman puhui painokkaasti myös vammaisten henkilöiden oikeudesta työelämäosallisuuteen. Tätä viestiä on painotettu myös valtuutetun eduskuntakertomuksessa.   

Nuoret kertoivat yhdenvertaisuusvaltuutetulle muun muassa haasteellisista kokemuksistaan kuljetuspalveluissa. Muiden nuorten elämään kuuluva vapaa, spontaani liikkuminen on tällä hetkellä monille vammaisille nuorille vaikeaa kuljetuspalveluiden toimimattomuuden sekä tiukan sääntelyn vuoksi. Tämä sulkee heitä helposti ulos kaveriporukoiden yhteisistä riennoista, jotka ovat tärkeä osa nuorten elämää ja sosiaalista kanssakäymistä. Tapaamisessa kuultiin, että kuljetuspalveluiden onnistuneen kilpailutuksen osalta yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolla on suunnitelmissa lähestyä hyvinvointialueita tulevan syksyn aikana.   

Sosiaalinen media kiinnostaa yhtenä vaikuttamisen välineenä 

Viikonlopun aikana toteutettiin myös Sinustako somevaikuttaja? -työpaja. Sen ohjasivat kaksi kokenutta nuorta aikuista sosiaalisen median vaikuttajaa; Pinja Eskola (@kynaniekka) ja Marja Puustinen (@tajutonmarja).   

Työpajan aikana käytiin vilkasta vuoropuhelua ja saatiin oivallisia käytännön vinkkejä somevaikuttajan polulle. Aloittaessa somevaikuttamista on tärkeintä löytää se kuuluisa oma juttu, ne asiat, jotka ovat itselle merkityksellisiä ja jotka innostavat tuottamaan sisältöä. Hyvät taustoitetut julkaisut eivät synny itsestään. Sosiaalisen median vaikuttajan työ vaatii paljon aikaa, taustasuunnittelua sekä verkostoitumista. Resursseja on muistettava varata myös vuorovaikutukseen oman yleisön kanssa.   

Vaikuttajalle on tärkeää ymmärtää myös eri alustojen toimintalogiikkaa ja alati muuttuvia algoritmeja, jotka ohjaavat vahvasti sitä, mitä sisältöjä ihmiset näkevät omilla alustoillaan. Erityisen tärkeä taito sosiaalisen median vaikuttajalle on myös omien rajojen tunnistaminen ja niistä kiinni pitäminen. Rajat auttavat jaksamaan haasteellisissakin paikoissa ja mahdollistavat esimerkiksi tietoisten taukojen ottamisen usein varsin intensiivisestä sosiaalisen median maailmasta.    

Tapaamiseen osallistuneet nuoret aikuiset kertoivat saaneensa viikonlopusta itselleen arvokasta vertaistukea. Osallistujapalautteen perusteella parasta viikonlopussa oli timanttinen ohjelma, uudet kaverit sekä lämmin, mukaan ottava ja välittävä yhteishenki. “Kiitos! Sain uusia työkaluja omaan ammattiin ja elämään”, kommentointiin viikonlopun antia eräässä palautteessa.   

“Invalidiliiton nuorten vaikuttajien valtakunnallinen toiminta on avointa kaikille vaikuttamistoiminnasta sekä yhdenvertaisen ja esteettömän Suomen edistämisestä kiinnostuneille 18–29-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. Sen tiimoilta tavataan nuorten nostamien teemojen äärellä verkossa sekä ajoittain myös livenä. Mukaan ovat lämpimästi tervetulleita niin uudet kuin aiemmin mukana olleet”, kertoo toimintaa luotsaava järjestöasiantuntija Hanna Lahti

Jaa sosiaalisessa mediassa