Punainen auto jossa nainen kuljettajana. Mies tuo pyörätuolin auton eteen. Kuvituskuva.
1.10.2020
Auton hankkimiseen liittyvillä tuilla, kuten autoveron palautuksella tai huojennuksella ja auton hankintatuella voi olla ratkaiseva merkitys vammaiselle ihmiselle, kun hän on hankkimassa omaa autoa. Tämä kävi ilmi Invalidiliiton teettämästä kyselystä, jossa kysyttiin auton hankintaan liittyvien taloudellisten tukitoimien merkityksestä oman auton hankkimisessa. 

- Oman auton käytössä korostuu itsenäisen liikkumisen mahdollisuus ja riippumattomuus muiden aikatauluista. Itsenäisyyttä tukee varmuus siitä, että voi lähteä liikkeelle silloin kun siihen on tarve eikä silloin kun se muille sopii, Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Riitta Saksanen sanoi.  

”iso vapaus mennä ja tulla ja joka paikkaan pääsee ajallaan!”   

YK:n vammaissopimuksen artikla 20 velvoittaa varmistamaan vammaisille henkilöille mahdollisimman itsenäisen liikkumisen. Se ohjaa esimerkiksi vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen liikkumisen helpottamista siten ja silloin kuin he haluavat sekä kohtuulliseen hintaan.    

Invalidiliiton kyselyn mukaan yleisimmin autoa käytettiin työ- ja opiskelumatkoihin, lasten kuljettamiseen, terveydenhuollon ja kuntoutuksen matkoihin, ystävien tapaamiseen ja harrastuksiin sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, kuten kunnallisiin tai yhdistyksen luottamustehtävissä toimimiseen. 

 Auton hankintatuilla on merkitystä  

Autoveron palautuksella tai huojennuksella sekä auton hankintatuella nähtiin olevan taloudellista merkitystä auton hankintatilanteessa. Suurin osa liiton kyselyyn vastaajista oli sitä mieltä, että kaikilla näillä tukimuodoilla oli taloudellisesti suuri tai kohtuullisen suuri merkitys auton hankinnassa. Epäkohtana nähtiin niiden alhainen taso, esimerkiksi autoveron palautus tai huojennus nähtiin alhaisena suhteessa auton käyttöikään.   

Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja torjuminen nähdään tärkeänä. Haasteena vastauksissa tuli esiin, että sähköautojen ja hybridiautojen kohdalla varsinainen euromääräinen hyöty oli vähäisempi kuin pelkästään polttoainekäyttöisissä autoissa.  

 Selkeämmät myöntämisehdot ja yhden luukun periaate  

Kun kyselyyn vastaajat olivat hakeneet auton hankintatukea vammaispalvelulain perusteella tuli esiin, että tuen myöntämiseen liittyi kunnissa runsaasti harkintavaltaa. Selkeitä yhtenäisiä kriteereitä ei valtakunnallisesti ole ja yksilölliset erityistilanteet voivat jäädä huomioimatta, jos kunnassa on tehty ratkaisu kohdentaa määrärahasidonnainen tuki tietyille asiakasryhmille.    

Epäkohtana kyselyssä nousikin esiin se, että auton hankintatukea ei kohdenneta useinkaan työelämän ja opiskelun ulkopuolella oleville vammaisille. Vastaavaa on nähtävissä myös autoveron palautuksen kriteereissä.   

Myöntämiskriteerit vaihtelivat myös kunnittain. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että myöntämisehtojen tulisi olla selkeämmät. Myös koettiin, että kaikki tuet olisi hyvä hakea ja saada samasta paikasta, nythän taustalla ovat vammaispalvelulaki ja autoverolaki. 

Esteetön julkinen liikenne ja kuljetuspalvelut riittämättömiä  

- Esteetön julkinen liikenne keskittyy pääkaupunkiseudulle ja suurempiin kaupunkeihin, eikä näin ole monenkaan vammaisen ihmisen saavutettavissa tai hyödynnettävissä.  Kun julkisen liikenteen hankkeita laitetaan kunnissa vireille esteettömyyden kriteerin tulisi olla aina näissä mukana. Saksanen sanoo.  

Vammaispalvelulain kuljetuspalveluiden riittämättömyys yksilöllisiin liikkumisen tarpeisiin oli merkittävä syy sille, että vammainen ihminen hankkii oman auton. Kuten todettu myös esteettömän julkisen liikenteen puuttuminen lisää yksityisautoilun tarvetta.  Huomioitavaa on myös, että Suomi on pinta-alaltaan laaja, joten matkat saattavat muodostua asuinpaikasta palveluihin kovinkin pitkiksi ja mahdollisuus oman auton käyttöön turvaa näissä tilanteissa itsenäistä liikkumista.  

 Invalidiliitto kysyi 27.4.-24.5.2020 auton hankintaan liittyvien taloudellisten tukitoimien merkityksestä vammaisen ihmisen oman auton hankkimisessa. Lähtökohtana kyselylle oli jäsenistöltä Invalidiliittoon tulleet yhteydenotot auton hankintaan liittyvistä tuista. Kyselyyn vastasi 146 henkilöä, joista 137:llä oli käytössään auto.  

Lisätietoa: Riitta Saksanen, asiantuntija, sosiaali- ja terveyspolitiikka , Invalidiliitto, riitta.saksanen@invalidiliitto.fi

Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen pitää 21.10. klo 15–16 webinaarin vammaisten ihmisten liikkumisen tukemisen palveluista. Ilmoittaudu mukaan webinaariin 19.10. mennessä. 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa