Lakikirja ja tuomarin nuija
13.10.2023
Lainsäädännön arviointineuvosto totesi, että sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemien budjettilakien valmistelussa on ollut puutteita. Invalidiliitto toivoo arviointineuvostolta näkemystä siitä, miten vammaissopimuksen velvoitteet ovat sen mielestä toteutuneet budjettilakiesitysten valmistelussa.

Invalidiliitto jakaa arviointineuvoston näkemyksen vaikutusarvioiden vajavaisuudesta ja kohtuuttoman lyhyistä kuulemisajoista. Sen lisäksi Invalidiliitto toteaa näkemyksenään, että Suomessa vuonna 2016 ratifioitu YK:n vammaisyleissopimus on jätetty huomiotta, kun lausuntopyyntöjä ei ole lähetetty vammaisjärjestöille asioissa, jotka koskevat vammaisia henkilöitä. 

Liitto toivoo arviointineuvoston näkemystä siitä, onko vammaissopimuksen velvoittavuus huomioitu sen mielestä lausuntoprosesseissa ja onko noudatettu sopimuksen artiklaa, joka edellyttää aktiivista osallistamista ja neuvottelua vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen kanssa. 

Samassa yhteydessä Invalidiliitto muistuttaa, että vammaisia ihmisiä koskevissa lainsäädäntöhankkeissa olisi tärkeää tehdä vammaisvaikutusten arviointi (VAVA). Liian usein lakiehdotuksissa ei huomioida lainkaan tai riittävästi niiden vaikutuksia vammaisille henkilöille.

Invalidiliiton huomiot lainsäädäntöneuvostolle

Lainsäädännön arviointineuvosto sosiaaliturvamuutoksista: merkittävien uudistusten valmisteluun varattava aikaa ja resursseja (uutinen 12.10.2023)    

Invalidiliitto: Vammaisvaikutusten arviointi unohtui sosiaaliturvaa leikatessa (uutinen 29.9.2023)

 

Jaa sosiaalisessa mediassa