Kuvituskuva.
10.1.2022
Invalidiliittoon on syksyn aikana tullut useita yhteydenottoja, joissa kerrotaan vakavista, matkustajan matkustusturvallisuuteen liittyvistä puutteista taksimatkoilla. Yhteydenotot ovat koskeneet erityisesti kuljettajan taitoa avustaa matkustaja tai käyttää asianmukaisesti turvavälineitä mm. pyörätuolin kiinnittämiseksi matkan ajaksi.

- Näemme tärkeänä, että tieto haasteellisista asiakastilanteista vammaisten ihmisten taksimatkoilla tiedetään myös liikennevalvonnasta vastaavalla taholla. Tästä syystä olemme erittäin iloisia, että yhteinen keskustelutilaisuus Taksiliiton ja Poliisihallituksen kanssa pystyttiin järjestämään heti vuoden alkuun, sanoo Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen.

Tällä hetkellä liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle valtioneuvoston periaatepäätösluonnoksen liikenneturvallisuusstrategiasta. Myös Poliisihallituksessa on valmistumassa Poliisin liikennevalvonnan ja -turvallisuuden toiminta- ja kehittämisohjelma 2022-2030. 

- Monella toimijalla on mahdollisuus vaikuttaa liikenneturvallisuuteen ja huomioida turvallisuustekijöiden onnettomuuksia ennaltaehkäisevä tehtävä, sanoo poliisiylitarkastaja Hannu Kautto

Keskustelussa tuli esiin, että julkisia ajoja ajaviin takseihin, erityisesti esteettömiin autoihin harvemmin kohdennetaan valvontaa. Poliisihallituksen edustajat toivat esiin, että taustalla on luottamus erityisalan osaajiin, usko siihen, että erityisryhmien asiakkaiden kuljetuksiin suhtaudutaan asianmukaisesti.  

- Esteettömien autojen kuljettajilla tulee olla erityisosaamista, koska kaikki asiakkaat eivät pysty huolehtimaan itse matkustusturvallisuudesta turvavälineitä hyödyntäen tai osaa niiden käyttöä vaatia, sanooTaksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen.

Matkustusturvallisuuteen liittyy myös kalustossa olevan turvavälineiden käytön ohella niiden kunto.  Tältäkin osin valvonta on ollut puutteellista, koska niihin ei ole kohdistunut määräaikaiskatsastuksia. 

- Olemme toiveikkaita, sillä ajoneuvojen määräaikaiskatsastusten arvosteluperusteita ollaan uusimassa. Näemme tärkeänä, että pyörätuolien kiinnityspisteet ja -vyöt sekä pyörätuolinostin ja kulkuluiska lisättäisiin tarkistuskohteisiin, sanoo Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen. 

Lue Invalidiliiton lausunto ajoneuvojen määräaikaiskatsastusten arvosteluperusteista.  

Oikealla tiedolla sekä erilaisilla asenteilla on vaikutusta turvallisuuskysymyksiin myös liikenteessä. Poliisihallituksessa on käynnistynyt tulevan vuoden taksivalvonnan suunnittelu.

- On tärkeää, että poliisin valvontaa suunniteltaessa ja kohdennettaessa, meillä on oikeanlainen tilannekuva.  Tätä tukevat tällaiset sidosryhmien kesken käytävät keskustelut, sanoo poliisitarkastaja Kari Onninen
 

Jaa sosiaalisessa mediassa