Kuvituskuva.
26.10.2021
Invalidiliitto pitää erittäin tervetulleena, että pyörätuolissa matkustavien ihmisten kuljetuksissa tarvittavat erityisvälineet tulevat vihdoin määräaikaiskatsastuksen piiriin. Tällä parannetaan pyörätuolissa matkustavien ihmisten liikenneturvallisuutta. Invalidiliitto antoi lausunnon ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen määräysluonnoksesta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Invalidiliitto kiittää sitä, että määräaikaiskatsastusten tarkistuskohteisiin on lisätty pyörätuolinostin ja kulkuluiska sekä pitkään esillä ollut vaatimus pyörätuolien kiinnityspisteistä ja -vöistä. Turvallisuusriskinä näiden osalta on ollut niiden käyttökunto ja toimivuus sekä se, että niiden turvallisuus on tarkastettu vain käyttöönottokatsastuksen yhteydessä. 

- Laitteissa syntyy niiden käytön aikana vikoja ja puutteita, joita ei kuitenkaan ole käytön aikana tarkistettu tai välttämättä korjattu asianmukaisesti. Pyörätuolinostinten ja kulkuluiskien lisääminen määräaikaistarkastusten yhteyteen on enemmän kuin tarpeellista. Tätä olemme pitkään vaatineet, koska tietoomme on tullut useita sekä läheltä piti -tilanteita että henkilövahinkoja, Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen sanoo. 

Invalidiliitto vaatii kuitenkin, että silmämääräisen tarkistuksen lisäksi laitteen toimivuus pitää tarkistaa käyttämällä laitetta.  

- Kaikilla näillä toimilla varmistetaan myös pyörätuolissa matkustavien ihmisten liikenneturvallisuus sekä näiden ihmisten käytössä ja kuljettamisessa olevien liikenteessä käytettävien ajoneuvojen turvallisuus, Nieminen sanoo. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteiden määräysluonnoksesta (pdf). 

Lisätietoa: Elina Nieminen, lakimies, Invalidiliitto, elina.nieminen@invalidiliitto.fi  

Jaa sosiaalisessa mediassa