Railon toisella puolella paljon sinisiä ihmissymboleita ja toisella puolella punainen pyörätuoli-symboli. Kuvituskuva.
21.6.2022
Invalidiliitto on tehnyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle siitä, rajataanko Suomessa tehohoidon ulkopuolelle vaikeavammaisia henkilöitä, jotka saavat vammaispalvelulain perusteella henkilökohtaista apua tai vaikeavammaisten palveluasumiseen liittyviä palveluita päivittäistoimintoihin. Tehohoito ratkaistaan tilannekohtaisesti ja voi koskea esimerkiksi koronaa tai muita henkeä uhkaavia tilanteita.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSn kotisivuilla todetaan tehohoidosta, että siihen ryhdytään "vain silloin, kun arvioidaan, että potilaan hengenvaarallinen tila on ohimenevä ja selviydyttyään hänellä mahdollisuus elää omatoimista sekä laadukasta elämää.”HUSn lisäksi Invalidiliitto pyytää oikeusasiamiestä selvittämään asian laajuutta ja että onko samanlainen rajaus käytössä muissakin sairaanhoitopiireissä.  

Miten omatoimisuus määritellään? 

Invalidiliitto pyytää eduskunnan oikeusasiamiestä selvittämään mm. mahdollisia tilanteita, joissa vaikeavammaisia henkilöitä on rajattu tehohoidon ulkopuolelle sekä miten paljon ja mitä diagnooseja tilanteet ovat koskeneet ja kuinka moni näistä ihmisistä on ollut työssä käyviä. Lisäksi Invalidiliitto kysyy, millä kriteereillä tehohoitoon ottamiseksi asetettu edellytys omatoimisuudesta määritellään ja arvioidaan? Invalidiliitto peräänkuuluttaa tietoa myös siitä, onko rajauksen myötä vaikeavammaisilta henkilöiltä evätty mahdollisuus selviytyä koronasta tai muusta tehohoitoa vaativasta akuutista sairaudesta. 

- Haluamme selvyyden sille, rikkooko rajaus perustuslain syrjinnän kieltoa koskevaa sääntelyä, oikeutta yhdenvertaiseen terveydenhuoltoon ja elämään? Turvaako julkinen valta vaikeavammaisten henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksia, erityisesti huomioiden YK:n vammaissopimus? kysyy Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen.  

Lue Invalidiliiton koko kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle tehohoidosta(pdf). 

Lisätietoa: Elina Nieminen, lakimies, Invalidiliitto, elina.nieminen@invalidiliitto.fi

 

Tutustu myös näihin 

Tehohoidosta HUSn kotisivuilla.    

”Miksi koronakuolemien määrä räjähti Suomessa tänä vuonna?” HS mielipide 10.6.2022   

”Tehohoitoa annetaan siitä hyötyville” HS mielipide 13.6.2022    

Elina Niemisen "Kuka otetaan, jätetäänkö vammainen?" -kirjoitus Lääkärilehdessä 5.6.2020

 
 

Jaa sosiaalisessa mediassa