Kuvituskuva, jossa teksti järjestöjen sosiaaliturvaopas 2024 on julkaistu
2.2.2024
Järjestöjen sosiaaliturvaopas on päivitetty vuodelle 2024. Opas tarjoaa selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvan, palvelujärjestelmän ja erilaisten tukimuotojen kiemuroista.

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja toimeentuloa turvaavista rahallisista etuuksista. Järjestelmä voi kuitenkin näyttäytyä hyvin epäselvänä, varsinkin jos tieto on hajallaan monessa eri paikassa.  Järjestöjen yhteisestä sosiaaliturvaoppaasta löydät yhdestä paikasta selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvan kiemuroista!

Järjestöjen sosiaaliturvaopas on luettavissa osoitteessa www.sosiaaliturvaopas.fi. Verkkosivuille on koottu jo 15 vuoden ajan laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sekä ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Oppaasta hyötyvät kaikki etuuksia tai palveluita käyttävät henkilöt ja se on myös sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä.

Julkaisun on koonnut 18 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Aivoliitto, Aivovammaliitto, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Invalidiliitto, Julkisen alan eläkeläisten liitto Kelo ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Omaishoitajaliitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Nivelyhdistys ja Suomen Sydänliitto. 

Otamme mielellämme vastaan palautetta. Lisätietoja oppaasta: 

Työryhmän puheenjohtaja Riikka Mettälä
riikka.mettala@mtkl.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa