Avoimesta kukkarosta pöydälle valuneita kolikoita ja käsi, jossa yksi kolikko
14.12.2023
Invalidiliitto on erittäin huolestunut hallituksen esitysten vaikutuksista jo ennestään heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin, joista monet ovat vammaisia. Invalidiliitto on nostanut nämä näkemykset esiin monessa eri yhteydessä syksyn aikana ja pyrkinyt vaikuttamaan päätöksiin, mutta valitettavasti hallituksen leikkauslinja ei ole muuttunut.

Sosiaaliturvan leikkaukset kohdistuvat pääosin jo ennestään haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin, esimerkiksi työttömiin, pitkäaikaissairaisiin ja ihmisiin, joilla on työkyvyn rajoitteita. Eri etuuksiin liittyvät muutokset sekä indeksijäädytykset yhdessä tulevat lisäämään eriarvoisuutta ja ajamaan yhä useamman ihmisen viimesijaisen toimeentuloturvan piiriin. 

Työttömyysturvalain muutokset tulevat lisäämään eriarvoisuutta vakinaisessa työssä olevien sekä määräaikaisissa ja epätyypillisissä työsuhteissa olevien välillä. Vammaisilla ihmisillä osa-aikaisia ja epätyypillisiä työsuhteita on keskimääräistä enemmän. Lisäksi työttömyysturvan suojaosuuden poistaminen heikentää vammaisten ihmisten mahdollisuuksia tehdä keikkatöitä tulotason nostamiseksi. Riskinä muutoksessa on myös se, että henkilökohtaisten avustajien saatavuus vaikeutuu entisestään.

Myöskään toimeentulotukeen esitetyt muutokset eivät ole työntekoon kannustavia. Tavoitteena olevat säästöt ja myönteiset työllisyysvaikutukset tulee toteuttaa muilla keinoin kuin kiristämällä kaikkein vaikeimmassa sosioekonomisessa tilanteessa elävien ihmisten olosuhteita. Heidän tilanteensa tai työmarkkina-asemansa ei parane jo entisestään hankalia elinolosuhteita heikentämällä. 

Lisäksi yleisen asumistuen muutokset tulevat ajamaan monet vammaiset ihmiset taloudellisesti vaikeaan tilanteeseen. Asumiskustannuksiin tarvittavien tulojen hankkimisessa ei ole huomioitu ihmisiä, joiden työkyky riittää vain osa-aikatyöhön. Etenkin vammaiset opiskelijat joutuvat yhä ahtaammalle, koska heillä on harvemmin työskentelymahdollisuuksia tai voimavaroja tehdä töitä opiskelujen ohella. 

Invalidiliitto muistuttaa siitä, että Suomi on sitoutunut YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista. Sopimus edellyttää, että Suomen valtio tunnustaa vammaisten henkilöiden oikeuden riittävään elintasoon, kuten ravintoon, vaatetukseen ja asumiseen sekä elinolojen jatkuvaan paranemiseen.  Valtion tulee sopimuksen velvoittamana toteuttaa asianmukaiset toimet tämän oikeuden toteutumisen turvaamiseksi ja edistämiseksi ilman syrjintää vammaisuuden perusteella. 

Jaa sosiaalisessa mediassa