Kuvituskuva.
29.9.2021
Lainsäädännön muutostarpeet, tutkimuksen merkitys ja vammaisten ihmisten osallistaminen keskusteluun seksuaalisesta häirinnästä. Näitä kolmea asiaa Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson painotti erityisesti Stop! seksuaaliselle häirinnälle! -pyöreän pöydän keskustelutilaisuudessa perjantaina 24.9.

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist ja sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen järjestivät pyöreän pöydän keskustelun, jossa etsittiin ratkaisuja siihen, miten yhteiskunnassa ja työpaikoilla voitaisiin tehokkaammin vähentää seksuaalista häirintää. Pyöreän pöydän keskusteluun osallistui eri asiantuntijoita ja johtajia. Invalidiliittoa edusti Gustafsson. 

Keskustelun lähtökohtana oli sosiaali- ja terveysministeriön elokuussa järjestämä asiantuntijatyöpaja, jossa keskusteltiin toimenpiteistä seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseen ja kitkemiseen yhteiskunnasta ja erityisesti työelämästä. Asiantuntijatyöpajasta nousi esiin neljä teemakokonaisuutta: lainsäädäntö, tiedon tuottaminen, työelämän käytännöt ja yleisen keskustelun lisääminen.  

Lainsäädäntöä pitää muuttaa 

- Invalidiliitto kannattaa asiantuntijatyöpajan esitystä yksilön aseman parantamisesta lainsäädännön keinoin. Kyse ei ole kuitenkaan vain siitä, että määritelmiä yhdenmukaistetaan lainsäädännössä, Gustafsson sanoo. 

Invalidiliitto esittää, että seksuaalinen häirintä olisi perusteltua kirjoittaa rikoslakiin osana omaa uutta viharikostunnusmerkistöä. Viharikos tarkoittaa tekoa, jossa rikoksen tekoon on päädytty jostakin henkilöön liittyvän ominaisuuksien takia. Invalidiliiton mielestä tästä olisi syytä säätää erikseen rikoslaissa.  

Lisää tutkimusta häirinnän moniperusteisuudesta 

Erityisesti vammaisten maahanmuuttajataustaisten naisten, vammaisten saamelaisten naisten ja vammaisten romaninaisten kokemasta seksuaalisesta ahdistelusta pitää saada lisää tietoa ja tutkimusta. Myös vammaisten miesten ja poikien kokemasta väkivallasta ja häirinnästä kaivataan lisää tietoa. 

- YK:n vammaissopimus edellyttää tutkimusta ja selvityksiä vammaisten ihmisten elämästä. Niiden avulla voidaan edistää vammaisten ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. 

Vammaiset ihmiset mukaan keskusteluun 

Invalidiliitto pitää asiantuntijatyöpajan esityksiä yleisen keskustelun lisäämisestä erittäin tervetulleena. YK:n vammaissopimus edellyttää toimia, jotta ennakkoluuloja vammaisuutta ja vammaisia ihmisiä kohtaan vähennetään tehokkaasti erilaisin toimenpitein.  

- Vammaisten ihmisten ja vammaisjärjestöjen osallistuminen keskusteluun seksuaalisesta häirinnästä lisää oikeaa tietoa ja vähentää ennakkoluuloja. Samalla pitää huolehtia, että turvallisessa verkkoympäristössä ei esiinny vihapuhetta ja maalittamista vammaisia ihmisiä kohtaan, Gustafsson sanoo. 

- Oikeastaan vammaisten ihmisten kohdalla työelämän ohella pitäisi painopistettä seksuaalisen häirinnän estämiseksi siirtää jo koulutukseen, Gustafsson tiivistää lopuksi. 

Lue Invalidiliiton koko asiantuntijakommentti seksuaalisen häirinnän keskustelutilaisuuteen (pdf). 

Lisätietoa: Henrik Gustafsson, Invalidiliitto, lakimies, henrik.gustafsson@invalidiliitto.fi 

Jaa sosiaalisessa mediassa