Suomen dialogiteko 2021, Erätaukosäätiö
11.5.2022
Erätauko-säätiö on myöntänyt Invalidiliitolle Suomen dialogiteko 2021 -tunnustuksen demokratian vahvistamisesta.

Poikkeuksellisen maailmantilanteen vuoksi Erätauko-säätiö on halunnut tehdä eri toimijoiden dialogityötä näkyväksi sekä kiittää hyvästä työstä sen osalta, että erilaiset ihmiset tulevat kuulluksi ja samalla rohkaista eri toimijoita edelleen tukemaan demokratiaa dialogin avulla. Tänä vuonna dialogiteko-tunnustus myönnettiin poikkeuksellisesti lähes 70 toimijalle.

Kiitämme Invalidiliittoa erityisesti Poikkeusajan dialogit -kokonaisuuteen osallistumisesta. Demokratian, luottamuksen ja keskustelukulttuurin vahvistaminen on pitkäjänteistä työtä. Sitä voi tehdä monin eri tavoin. Dialogi ja esimerkiksi Erätauko-menetelmä on yksi tapa tarttua toimeen, Erätauko-säätiön toimitusjohtaja Laura Arikka kertoo.

Demokratian, luottamuksen ja keskustelukulttuurin vahvistaminen on pitkäjänteistä työtä. Invalidiliitto on sitoutunut edistämään parempaa keskustelukulttuuria ja reilua yhdistystoimintaa. Invalidiliitto on mukana Hyvin sanottu -hankkeessa, jossa pyritään vahvistamaan suomalaista keskustelukulttuuria sekä kansalaisten luottamusta ja ymmärrystä toisiaan kohtaan. Viisivuotista hanketta koordinoivat Yle ja Erätauko-säätiö.

Jaa sosiaalisessa mediassa