Taksimerkki ja puheenjohtajan nuija
20.6.2024
Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu arviomuistio taksilainsäädännön muutostarpeista. Muistiossa esiin nostetut keskeiset parantamistarpeet liittyvät taksipalveluiden turvallisuuteen, luotettavuuteen ja saatavuuteen. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on luottamuksen palauttaminen taksialaan.

Arviomuistiossa esitellään taksimarkkinoiden ja sitä koskevan sääntelyn nykytilaa ja siinä tunnistettuja ongelmia sekä esitetään erilaisia muutosehdotuksia. Invalidiliitto korosti lausunnossaan taksipalveluiden turvallisuuden, laadun ja saatavuuden merkitystä fyysisesti vammaisille ja toimintaesteisille henkilöille. Liitto nosti esiin, että taksipalveluiden turvallisuus ja toimivuus on riippuvainen taksinkuljettajan ammattitaidosta.

Invalidiliiton näkemyksen mukaan erityisryhmien pakollinen kuljettajakoulutus vahvistaisi osaamista, sitouttaisi kuljettajia työhönsä, lisäisi työn arvostusta ja edistäisi taksimatkojen turvallisuutta sekä luotettavuutta. ”Erityisryhmien kohdalla kuljettajakoulutuksen merkitys korostuu, koska vammaisten asiakkaiden ryhmä on moninainen ja kuljettajalta vaaditaan taitoa kohdata eri tavoin vammaiset ihmiset erilaissa tilanteissa sekä samalla kykyä huomioida heidän erityistarpeensa” Invalidiliiton asiantuntija Riitta Saksanen toteaa. 

Vuoden 2018 taksipalvelu-uudistuksessa poistui asemapaikkavelvoite, jonka myötä katosi myös luvanhaltijoiden päivystysvelvoite, mikä on vaikuttanut taksien saatavuuteen. Ajovuoroista sopimisen mahdollisuus edistäisi taksien saatavuutta etenkin haja-asutusalueilla ja viikonloppuisin. Tällöin tulisi huomioida myös erilaisen kaluston saatavuus, joka mahdollistaa taksipalvelun eri tavoin liikkuville ihmisille yhdenvertaisesti. Invalidiliitto näkee perusteltuna, että Kuluttaja- ja kilpailuvirasto laatisi nykyistä täsmällisemmän ohjeistuksen, jolla tuettaisiin taksipalveluiden joustavuutta ja taksien saatavuutta.

Invalidiliiton lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle taksisääntelyn arviomuistiosta

Jaa sosiaalisessa mediassa