kuva taksista
12.12.2018
Taksiliitto ja Invalidiliitto toteuttivat 1.-12.11.2018 yhteisen kyselyn Kela-korvattavien taksimatkojen toimivuudesta sen jälkeen, kun liikennepalvelulaki astui voimaan.

Kysely lähetettiin välityskeskuksiin ja Taksiliiton alueyhdistykseen, yhteensä 36 taholle. Vastauksia saatiin 17.

Jo aiemmin syksyllä Invalidiliitto toteutti avoimen jäsenkyselyn liikennepalvelulain voimaantulon vaikutuksista Kela-, vammaispalvelu- ja kuluttaja-asemassa olevissa matkoissa.

Molempien kyselyiden vastaukset ovat samansuuntaisia, mikä vahvistaa näkemystä kehittämiskohteista. 

Myös Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on tehnyt syksyn aikana erityisryhmiä koskevan kyselyn uudistuksen vaikutuksista. 

Kaikissa kyselyissä korostuivat saatavuusongelmat ja pitkät odotusajat välityskeskuksiin, mutta myös turvallisuuspuutteet.

Hyvällä yhteistyöllä saavutetaan paras lopputulos

– Taksipalvelun kehittämisen tavoitteet palvelunkäyttäjän ja palveluntuottajan näkökulmista ovat olleet yhdenmukaiset, mikä on palvelun kehittämisen kannalta hyvä asia, Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen Invalidiliitosta toteaa.

– Sekä asiakkaiden että taksialan toimijoiden vastauksissa tuli hyviä ehdotuksia, joilla järjestelmää voidaan kehittää. Hyvällä yhteistyöllä saavutetaan taatusti paras mahdollinen lopputulos, Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen toteaa.

Kyselyn perusteella välityskeskusten toimintaa voitaisiin edelleen kehittää muun muassa tiivistämällä yhteistyötä terveydenhuollon kanssa ja lisäämällä välittäjien paikallistuntemusta.  

Matkojen toimintavarmuuden osalta tuli esiin, että matkat eivät aina toteudu. Taksiliiton sekä Invalidiliiton saamissa vastauksissa oltiin yhtä mieltä siitä, että auton ja välityskeskuksen oikea-aikaisella tiedonkululla on tärkeä merkitys. Samoin pidettiin tärkeänä, että matkaa odottavalle asiakkaalle ilmoitetaan ajoissa, mikäli autoa ei ole saatavilla.  

Taksinkuljettavien ammattitaito tuli kyselyssä vahvuutena esiin. Vastaajat pitivätkin koulutusta ja ammattitaidon ylläpitämistä tärkeänä.

Jaa sosiaalisessa mediassa