Ylhäällä musta teksti: Invalidiliiton eduskuntavaalitavoitteet 2019. Sen alla violetti-sinisellä liukuvärillä teksti Yhdenvertainen ja esteetön Suomi. Valkoinen tausta.
12.3.2019
Taloustutkimus selvitti, mitä mieltä suomalaiset ovat Invalidiliiton kevään eduskuntavaalien tavoitteista. Vain kolmannes suomalaisista (32 %) uskoo, että liikuntavammaisten oikeudet toteutuvat Suomessa riittävän hyvin.

Jopa yhdeksän kymmenestä suomalaisesta (91 %) on sitä mieltä, että liikkumisen apuvälineiden ja kuntoutuksen yhdenvertainen saatavuus pitää varmistaa maanlaajuisesti.

Neljä viidestä (83 %) on sitä mieltä, että liikuntavammaisten työmarkkina-asemaa tulee vahvistaa, jotta jokaiselle löytyy sopiva työ.

– Luku vahvistaa Invalidiliiton näkemystä siitä, että vammaisten ihmisten työllisyyteen satsaaminen on tärkeää. Työllisyysasteen nostaminen hyödyttää koko yhteiskuntaa. Edellytämme, että seuraavalla hallituskaudella varmistetaan vammaisille ihmisille yhdenvertainen mahdollisuus työelämään siirtymiseksi sekä yksilöllisiin ja sujuviin koulutuspolkuihin, Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson sanoo.

Tämä näkyy myös asenteissa. Suomalaisilla ei ole mitään sitä vastaan, että työkaveri käyttäisi pyörätuolia. Tätä mieltä on 97 prosenttia suomalaisista.

– Tämä tarkoittaa selvästi sitä, että ainakaan työyhteisöissä ei nähdä mitään estettä liikuntavammaisen ihmisen palkkaamiselle. Toisaalta tiedämme yhdenvertaisuusvaltuutetun teettämän tutkimuksen antaneen karun kuvan vammaisten ihmisten kokemasta työelämäsyrjinnästä. Toimenpiteitä ja aktiivista puuttumista siis tarvitaan edelleen, Andersson sanoo.

Taloustutkimuksen infograafi Invalidiliiton tavoitteista

Esteettömyys lisättävä julkisten hankintojen kriteeriksi

Vaalitavoitteissaan liitto muistuttaa, että esteetön yhteiskunta on kaikille yhdenvertainen. Invalidiliitto edellyttää, että seuraavalla vaalikaudella esteettömyys lisätään julkisten hankintojen kriteeriksi.

Myös suomalaiset kannattavat tätä ajatusta. 92 prosenttia on sitä mieltä, että valtion ja kuntien hankkimissa palveluissa on edellytettävä esteettömyyttä. 91 prosenttia suomalaisista on myös sitä mieltä, että fyysisen ympäristön, palvelujen ja verkkosivujen tulisi olla kaikkien saavutettavissa riippumatta ihmisen toimintakyvystä.

Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa 8.2.–12.2.2019. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 097 iältään 15–79-vuotiasta suomalaista. 


Invalidiliiton eduskuntavaalitavoitteet löytyvät Invalidiliiton kotisivuilta.

Lisätietoa: Laura Andersson, yhteiskuntasuhdejohtaja, Invalidiliitto, laura.andersson@invalidiliitto.fi , 040 751 7225

Jaa sosiaalisessa mediassa