Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
27.8.2018
Invalidiliitto lähettää budjettiiriiheensä kokoontuvalle valtioneuvostolle kolme toivomusta vammaisten ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Työllisyysaste on noussut, mutta vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten työllistyminen on edelleen heikkoa. Työllistymisen myötä vammaisten ihmisten elämänlaatu paranee samalla, kun valtion verotulot kasvavat ja toisaalta kustannukset vähenevät. Suomen ikärakenteen muutoksessa kestävän kasvun saavuttaminen edellyttää kaikkien kansalaisten työpanosta. Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten työllistymisen parantaminen edellyttää uudenlaisia toimintatapoja ja kannustimia työelämään pyrkiville ihmisille, työnantajille sekä näitä yhdistäville toimijoille. Kaikilla kansalaisilla on oltava yhdenvertainen mahdollisuus osallistua työelämään ja yhteiskuntaan.

Invalidiliitto esittää, että valtioneuvosto päättää budjettiriihessään panostaa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten työllistymisen edistämiseen esimerkiksi vaikuttavuusinvestoimisen mallia hyödyntämällä. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus edellyttää valtiolta toimenpiteitä vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden edistämiseksi työelämässä. Invalidiliitto katsoo, että vammaisten ihmisten työllisyyttä edistävät täsmätoimenpiteet tukevat erinomaisesti tämän tavoitteen toteutumista.

Invalidiliitto uudistaa vaatimuksensa perusturvan indeksijäädytysten purkamisesta. Indeksijäädytykset heikentävät entisestään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaa, eivätkä mahdolliset veronkevennykset auta perusturvan varassa eläviä.

Liitto korostaa, että vireillä olevassa sote-uudistuksessa on otettava huomioon ihmisten vammaisuudesta johtuvat erityistarpeet. Invalidiliitto kantaa erityisesti huolta vaikeimmin vammaisten ihmisten riittävien, ja usein elämänmittaisten palvelujen sekä tukitoimien vaikuttavuudesta ja oikea-aikaisesta kohdentumisesta. Jotta sote-palvelujen käyttäjien kokemukset saadaan päättäjien tietoon riittävän ajoissa, on sote-uudistukseen liittyvien pilottien rahoitus turvattava.

Lue koko kannanotto >>

Jaa sosiaalisessa mediassa