Sininen pyörre, jossa erilaisia valkoisia symboleja
30.11.2023
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä toimii yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta, jonka valtioneuvosto on asettanut uudelle kaudelle 2023–2026. Invalidiliiton edustajana neuvottelukunnassa toimii järjestöasiantuntija Hanna Lahti.

Marraskuun alussa toimikautensa aloittanut neuvottelukunta kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 22.11.2023. Kokouksen teemana oli erityisesti rasismi ja rasismin vastainen työ. Aihetta käsiteltiin ajankohtaisen tutkimustiedon näkökulmasta. Lisäksi neuvottelukunnalle esiteltiin yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston työtä sekä toimivaltoja.  

Uuden neuvottelukunnan kokoonpanossa yhdenvertaisuusvaltuutetun tavoitteena oli saada mukaan myös järjestöjä, joilla on kokemusta erityisesti nuoriin kohdistuvasta syrjinnästä ja yhdenvertaisuuden edistämistoimista.  

”Koen etuoikeutena päästä osaksi tätä neuvottelukuntaa. Työtehtäviini Invalidiliitossa kuuluu myös nuorten ja nuorten aikuisten vaikuttajien toiminnan luotsaaminen. Haluan nostaa heidän ääntään esiin neuvottelukunnan työskentelyssä. Yhä edelleen valitettavan moni vammainen tai harvinaissairas nuori kohtaa sekä välitöntä että välillistä syrjintää esimerkiksi opiskelu- ja työelämässä. Asenteiden ja ennakkoluulojen lisäksi myös puutteellinen esteettömyys sekä tukipalvelujen riittämättömyys ja joustamattomuus syrjäyttää nuoria muiden ikäistensä elämänpiiristä. Yhdenvertaisten mahdollisuuksien takaamiseksi kaikille on vielä paljon tehtävää", toteaa järjestöasiantuntija Hanna Lahti.

Neuvottelukunnan tehtävä ja kokoonpano 

Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan tehtävinä ovat yhdenvertaisuuden yleinen edistäminen, toimia vuoropuhelu- ja tietojenvaihtokanavana syrjinnän ehkäisemiseksi toimivien tahojen välillä sekä käsitellä yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Neuvottelukunta koostuu syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen kannalta merkittävistä toimijoista. Neuvottelukunta on itsenäinen ja riippumaton toimielin. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain (1326/2014) mukaan yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä on valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta. Valtioneuvoston asetus neuvottelukunnasta (39/2016) astui voimaan 1.2.2016. Asetuksen mukaan neuvottelukunnassa tulee olla edustettuna yhdenvertaisuusasioihin keskeisesti liittyvät ministeriöt ja muut viranomaiset sekä syrjinnän ehkäisemisen kannalta merkittävät kansalaisjärjestöt ja muut toimijat.  

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman. Neuvottelukuntaan kuuluu tällä hetkellä 39 jäsentä. Neuvottelukunnan kokoonpano toimikaudelle 6.11.20235.11.2026 löytyy täältä: Uusi yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta on asetettu 

Jaa sosiaalisessa mediassa