Kyltti jossa lukee CORONAVIRUS ja sen päällä ruiske ja sen vieressä lääkkeitä
26.2.2020
Suomessakin on viime aikoina saatu seurata koronavirustilanteen muutoksia. WHO on julistanut COVID-19-viruksen aiheuttaman epidemian kansainväliseksi kansanterveysuhaksi, joka todennäköisesti voi aiheuttaa lähitulevaisuudessa myös Suomessa varotoimenpiteitä.

- Tilanteen edetessä on kantautunut perusteltua huolta siitä, miten tulee käymään mahdollisen pandemian myötä niille vaikeimmin vammaisille, jotka ovat riippuvaisia henkilökohtaisesta avusta. Vaikka emme tiedäkään kaikkea viruksesta, on jo nyt tullut selväksi, että sen fataalein vaikutus kohdistuu juuri henkilöihin, joilla on jo olemassa korkea riskitekijä sairastua, Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen sanoo.

Usein jo pelkästään liikkumattomuus, esimerkiksi pyörätuolissa istuminen tai jokin perussairaus kuten lihassairaus, aiheuttaa merkittävää hengityskapasiteetin alentumista. Samalla nämä henkilöt ovat täysin riippuvaisia toisen henkilön antamasta avusta. 

Erityinen huomio henkilökohtaisen avun asiakkaisiin

Erityisesti pitää ottaa huomioon ne henkilöt, jotka ovat henkilökohtaisen avun piirissä. Tällaisia henkilöitä on arviolta noin 30 000, joista 12 000 henkeä vastaa itse työnantajamallilla omasta päivittäisestä henkilökohtaiseen apuun liittyvästä palvelusta. 

Vaikeavammaisten henkilökohtaiseen apuun ja tätä käyttävien ihmisten elinolosuhteisiin liittyy paljon erityisiä, vaikeasti tunnistettavia seikkoja ja yksityiskohtia aina työn organisoinnista, työ- ja  työaikalainsäädännön noudattamiseen, jotta apu on saatavilla tarvittaessa jopa ympäri vuorokauden. Nämä henkilöt asuvat usein tavallisissa asunnoissa ja usein ilman kytköstä muihin palvelujärjestelmiin. Myös olemassa olevat turvaverkostot saattavat olla heikkoja ja täysin henkilökohtaisen avun varassa. 

Tarkennuksia varautumissuunnitelmiin

- Tiedossamme on, että yhteiskunnalla on jo olemassa erilaisia varautumissuunnitelmia. Kuitenkin on oletettavaa, että tämän pienen ryhmän osalta suunnitelmat eivät ole välttämättä riittäviä, Nieminen sanoo. 

Koronaviruksen leviäminen aiheuttaisi välitöntä ja vakavaa riskiä tälle ryhmälle, mukaan lukien työtä tekeville henkilökohtaisille avustajille. Siksi olisi syytä erityisesti huomioida myös tämän erityisryhmän tarpeet varautumisessa, sen toimenpiteiden koordinoinnissa ja johtamisessa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista ja johtamista tukevan koordinaatioryhmän uuden koronaviruksen takia. Lain tasoisesti voimassa oleva YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus edellyttää, että valtio toteuttaa kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen vammaisten henkilöiden suojelun ja turvallisuuden vaaratilanteissa ja humanitaarisissa hätätilanteissa. 

- Invalidiliitto antaa mielellään asiantuntija-apua, jotta tämän pienen ryhmän tarpeen tunnistetaan taudin uhkaan varautumisessa ja toimenpiteiden koordinoinnissa, Nieminen sanoo. 
 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Miten koronatilanne vaikuttaa Invalidiliiton toimintaan?

Uutinen 13.3.2020
Invalidiliitossa seurataan koronavirustilannetta aktiivisesti ja toimitaan THL:n ja muiden viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Liittoon on myös perustettu valmiusryhmä.