15.6.2017
Vammaisten henkilöiden ihmisoikeuskomitea pyytää huomioimaan vammaisten osallistamisen sote- ja maakuntauudistuksessa.

Vammaisten henkilöiden ihmisoikeuskomitea pyytää ihmisoikeuskeskusta ja ihmisoikeusvaltuuskuntaa kiinnittämään huomiota vammaisten henkilöiden osallistamiseen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa sekä toimeenpanossa ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin vammaisten ihmisoikeuksien yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.

Ihmisoikeuskeskukselle ja -valtuuskunnalle 20.4. osoitetussa lausunnossa todetaan muun muassa, että vammaisneuvostoille tulisi antaa todellinen toimivalta edistää vammaisten kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ja ettei esimerkiksi pelkkä esteettömyyden edistämisvelvoite ole maakunnissa riittävä tae esteettömyyden toteutumisesta.

Lausunnossa todetaan niin ikään, että sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät lakiesitykset koskettavat suuressa määrin juuri vammaisia ihmisiä.

Vammaisten henkilöiden täysimääräinen ja tehokas osallistuminen on yksi YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen yleisistä periaatteista.  Sopimuksen perusteella kansallisvaltion tulee vammaisia ihmisiä koskevissa asioissa neuvotella tiiviisti vammaisten ihmisten sekä heitä edustavien tahojen kanssa ja osallistaa heitä päätöksentekoprosesseihin.

Vammaisten henkilöiden ihmisoikeuskomitea huomauttaa, ettei tämänhetkinen hallituksen esityksestä järjestettävä kuuleminen riittävästi täytä osallistamisen vaatimusta kansallisvaltiolle. Sopimuksen edellyttämä täysimääräinen osallistuminen voisi tapahtua esimerkiksi valtakunnallisten vammaisjärjestöjen kautta. Komitea esittää huolensa siitä, ettei osallistaminen toteudu riittävästi myöskään maakuntauudistusta valmisteltaessa vaan se on tällä hetkellä lähinnä sattumanvaraista.

Lue alkuperäinen lausunto >>

Lue lisää Ihmisoikeuskeskuksesta ja ihmisoikeuskomitean jaostoista >>

Lisätietoja: Vammaisten henkilöiden ihmisoikeuskomitea, Kalle Könkkölä ja Elina Nieminen, kalle.konkkola(at)kynnys.fi,  elina.nieminen(at)invalidiliitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa