Äänestyslippu ja uurna, taustalla Euroopan kartta ja EU-tähdet
29.2.2024
Invalidiliiton pääviesti kesäkuun EU-vaaleihin on, että fyysisesti vammaiset ja toimintaesteiset ihmiset on huomioitava kaikessa päätöksenteossa. Euroopan unionin tulee edistää vammaisten ihmisten oikeuksia ja yhdenvertaisuutta nykyistä vahvemmin. Vammaisvaikutusten arviointia on tehtävä läpileikkaavasti kaikessa lainsäädäntövalmistelussa.

”Toivottavasti tulevat EU-vaalit koetaan kiinnostaviksi ja ihmiset äänestävät kesäkuussa aktiivisesti. Parlamentissa tehdään tärkeitä päätöksiä, jotka vaikuttavat meihin kaikkiin. Toivon, että puolueet kertovat vaalikampanjoissaan selkeästi, millaista Eurooppaa ne haluavat rakentaa”, sanoo Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson

Invalidiliitto muistuttaa EU-vaaliohjelmassaan, että rakennetun ympäristön, palveluiden ja asenteiden esteettömyys antaa kaikille mahdollisuuden elää täyttä elämää, opiskella ja käydä töissä. Lisäksi vaaliohjelmassa tuodaan esiin vammaisten ihmisten yhdenvertaiset yhteiskunnalliset ja poliittiset oikeudet. Jotta äänestäminen, ehdokkaana oleminen ja luottamustehtävissä toimiminen olisi mahdollista, tarvitaan esteettömiä ja saavutettavia palveluita ja rakenteita sekä ajattelutapaa, jossa vammaiset ihmiset aidosti huomioidaan. 

”Mielestäni unionia pitää kehittää niin, että se pystyisi nykyistä paremmin sekä lisäämään meidän eurooppalaisten hyvinvointia että varautumaan erilaisiin poikkeustilanteisiin. EU-tason tavoitteena on oltava, että vammaiset ihmiset voivat elää itsenäisinä ja yhdenvertaisina eurooppalaisina. Unionin pitää tukea jäsenvaltioitaan ihmisoikeuksien turvaamisessa”, Andersson sanoo. 

Kaikkien kansalaisten Eurooppa

Vaaliohjelmassa nostetaan esille myös varautumisen ja pelastautumisen kysymyksiä, kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen ja vihapuheen tuomitseminen. Ohjelmassa muistutetaan myös vammaisten ihmisten osallistamisesta kaikkeen heitä koskevaan päätöksentekoon. EU ja sen jäsenmaat ovat ratifioineet YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ja sitoutuneet sen noudattamiseen.

”Euroopan unionin on oltava kaikkien kansalaisten Eurooppa, joka kunnioittaa perus- ja ihmisoikeuksia. Esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden teemoista voi jokainen puolue ja ehdokas ammentaa näissäkin vaaleissa. Sitoutuminen vammaisten ihmisten oikeuksien edistämiseen EU:ssa olisi tärkeä ja tarpeellinen viesti äänestäjien suuntaan”, Andersson toteaa. 

EU-vaalipäivä on 9.6.2024

Invalidiliiton EU-vaalitavoitteet 2024 (pdf)

Invalidiliiton vaalisivu

Euroopan vammaisfoorumin (European Disability Forum) EU-vaalisivusto

Jaa sosiaalisessa mediassa