Kuvituskuva.
28.9.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan vammaispalvelulakiuudistusta. Vammaisjärjestöt ovat olleet pääosin yksimielisiä tähän mennessä esitellyistä pykäläluonnoksista. Invalidiliitto on ottanut aktiivisen roolin, kun on haettu ratkaisuja niihin asioihin, jotka vielä hiertävät vammaisjärjestöjen keskinäisiä välejä lakivalmisteluun liittyen.

Vammaisfoorumin hallitus on päättänyt perjantaina 24.9. lähettää perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd) kannanoton. Kannanotossa esitetään, että laissa on turvattava palvelumuotoilu, joka käsittää tavanomaisessa elämässä suoriutumisessa tarvittavan pitkäaikaisen tuen. 

Moni vammainen ihminen tarvitsee vammansa vuoksi esimerkiksi psykososiaalista tukea, ohjausta päivittäistoiminnoissa jne. Näitä palveluita järjestetään tälläkin hetkellä kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain perusteella. Kyse ei ole siis uuden palvelun synnyttämisestä, mutta on tärkeää varmistaa, että vastaavanlainen palvelu kirjataan myös uuteen lakiin. 

Vammaisfoorumi toteaa kannanotossaan, että “on tärkeää, että kahden lain yhdistyessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että kaikkien eri tavoin vammaisten ihmisten yksilölliset palvelutarpeet tulevat huomioiduksi yhdenvertaisesti näihin tarpeisiin sopivilla yksilöllisillä palveluilla.”  

Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja, Vammaisfoorumin hallituksen jäsen Laura Andersson on tyytyväinen kannanottoon. 

- On hienoa, että järjestöt ovat löytäneet nyt yhteisen sävelen. Toivottavasti lakia valmisteleva ministeriö suhtautuu vakavasti siihen, että palveluita koskevaa tekstiä on vielä viilattava. Näin varmistetaan, että jokaiselle vammaiselle ihmiselle löytyy jatkossa yksilöllisiä tarpeita vastaava palvelu.  

Palvelu, jota Vammaisfoorumi ministeriölle valmistelua varten esittää, oli kirjattu edellisellä vaalikaudella käsittelyssä olleeseen hallituksen esitykseen, mutta jostain syystä sitä ei ole toistaiseksi otettu mukaan nyt valmisteilla olevaan esitykseen.  

Lain valmistelu jatkuu kuluvan syksyn aikana. Tarkoituksena on, että uusi vammaispalvelulaki tulisi voimaan vuonna 2023.   

Tutustu Vammaisfoorumin kannanottoon Vammaisfoorumin sivuilla.

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa