Naisen käsi napauttaa nuijalla pöytää.
6.5.2020
Invalidiliitto on ottanut kantaa mm. vammaisten ja toimintarajoitteisten tarvitseman avun, suojavarusteiden ja riittävän ohjeistuksen turvaamiseksi. Samoin kannustamme myös paikallisissa vammaisneuvostoissa olevia yhdistyksiemme jäseniä toimimaan aktiivisesti näissä asioissa.

Vaikka kunnissa on luonnollisesti rajoitettu tapaamisia ja toimielinten toimintaa, vammaisneuvostoilla on nyt poikkeusoloissa merkittävä rooli esim. kuntien toimintaohjeiden ja suojavarustekäytäntöjen valvonnassa. Vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet ja osallisuus päätöksenteossa tulee turvata myös poikkeusoloissa. Vammaisneuvostojen on mahdollisuus kokoontua myös virtuaalisesti ja hoitaa asioita sähköpostin välityksellä. 

Vammaisuus tai toimintarajoite voi lisätä riskiä sairastua vakavaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Riski on suurempi, mitä vaikeammasta vammasta henkilöllä on kyse. Toisaalta samoin kuin muillakin ihmisillä, myös vammaisella henkilöllä voi olla jokin perussairaus, jonka puolesta hän kuuluu riskiryhmään. Lisäksi monet vammaiset henkilöt ovat erityisen haavoittuvassa asemassa vallitsevien poikkeusolojen aikana esimerkiksi tukipalvelujen ja avuntarpeen takia. 

Ministeriö korostaa, että poikkeusoloissa on kiinnitettävä erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa olevien ja erityistä tukea tarvitsevien oikeuksien toteutumiseen. Vammaisneuvostojen kannattaa olla perillä STM:n ja THL:n ohjeistuksista ja varmistaa, että ne toteutuvat myös kuntatasolla.  

Lue myös: 

Jaa sosiaalisessa mediassa