Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
28.04.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö on valmiuslain perusteella poikkeusoloissa antanut henkilösuojainten käyttöön liittyvät ohjeistukset, jotka koskevat kotiin annettavia palveluja, ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon sosiaalihuollon toimintayksiköitä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä. Ohjeistukset ovat koskeneet esimerkiksi suojavälineiden käyttöä muun muassa kotipalveluissa, henkilökohtaisessa avussa mutta myös omaishoidon tuen tilanteissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on kartoittanut edellä mainittujen palvelujen tilannetta. Kartoituksella arvioidaan aiemmin suojavälineistä annettujen ohjeiden riittävyyttä, selkeyttä sekä tosiasiallista mahdollisuutta noudattaa niitä. Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää, tarvitaanko annettujen ohjeiden lisäksi velvoittavampi määräys suojavälineiden käytön turvaamiseksi. 

Henkilökohtaisessa avussa ja omaishoidossa ongelmia suojavälineissä 

Invalidiliitto kannattaa sitä, että sosiaali- ja terveysministeriö antaa määräyksen ja ryhtyy valmiuslain mahdollistamiin ohjaustoimiin. Tietojemme mukaan eri toimijat eivät ole kyenneet noudattamaan aiemmin annettuja ohjeistuksia. Erityisen ongelmallinen on ollut suojavälineiden saatavuus ja se millä tavoin niitä luovutetaan henkilökohtaisessa avussa työnantajille sekä omaishoitajille. Käytännöt näissä ovat alueellisesti ja tilannekohtaisesti hyvinkin kirjavat. Myös suojainten käyttöperiaatteissa on epäselvyyttä.  

Tavoitteena tartunnoilta suojautuminen  

Toimintaohjeiden tavoitteena on koronavirustautiepidemian aikana suojata väestöä yhdenvertaisesti ja erityisesti turvata riskiryhmiin kuuluvien ihmisten henkeä ja terveyttä ja välttämätöntä huolenpitoa. Usea vaikeavammainen ihminen kuuluu juuri riskiryhmään. Asetettua tavoitetta ei kuitenkaan tällä hetkellä ole saavutettu. Tämän johdosta velvoittavampi määräys on nähtävä riskiryhmien suojaamiseksi välttämättömäksi.  

Sosiaali- ja terveysministeriön kysely oli kohdennettu kunnille ja kuntayhtymille, mutta Invalidiliitto antoi omat kommenttinsa jäsenistönsä hyvinvoinnin turvaamiseksi. Invalidiliitto on tehnyt suojavälineiden tarpeellisuuden korostamiseksi laajaa valtakunnallista, mutta myös alueellista vaikuttamistyötä. Toivomme, että sosiaali- ja terveysministeriö huomioi perustellut näkemyksemme. Olemassa olevat ohjeet ja mahdollisesti annettava määräys käytännössä ehkäisevät ja torjuvat yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä, turvaavat potilas- ja asiakasturvallisuutta sekä ylläpitävät sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakykyä.

Lue Invalidiliiton vastaukset STM:n webropol -kyselyyn. 
 

Jaa sosiaalisessa mediassa