Tietokoneen näppäimistö, jossa lakisymboleja ja pyörätuolin kuva
8.9.2023
Invalidiliitto jätti kirjallisen lausunnon ja kävi kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa vammaispalvelulain voimaantulon lykkäämisestä. Invalidiliitto katsoo, että vammaispalvelulain voimaantulon siirtäminen on perusteltua, sillä edellisellä hallituskaudella hyväksyttyyn lakiin jäi vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta heikentäviä epätarkkuuksia.

Käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä eduskunnalle vammaispalvelulain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaantulon lykkäämistä koskevaksi lainsäädännöksi voimaantulopäiväksi esitetään 1.1.2025. Tämä mahdollistaa Invalidiliiton lausunnon mukaan viime eduskuntakaudella hyväksyttyyn vammaispalvelulakiin jääneiden epätarkkuuksien korjaamisen ja puutteelliseksi jääneiden vaikutusarvioiden tarkentamisen.

Invalidiliiton juristi Henrik Gustafsson kävi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana 8.9.2023. Hän korosti, että aika ennen lain voimaantuloa on käytettävä tehokkaasti. ”Tarvitaan täsmällinen ja tarkkarajainen laki, jotta se säilyy myös jatkossa vammaisten ihmisten erityislakina ja sitä pystytään soveltamaan yhdenvertaisesti kaikilla hyvinvointialueilla.”

Invalidiliitto huomauttaa myös, että valmisteluprosessissa on kuultava vammaisia henkilöitä ja heitä edustavia vammaisjärjestöjä sekä vammaisneuvostoja YK:n vammaissopimuksen edellyttämällä tavalla.

Vammaiset ihmiset eivät ole säästökohde

Valtaosa vammaispalveluista on vahvoja, subjektiivisia oikeuksia. Näillä oikeuksilla on turvattu vammaisten ihmisten mahdollisuudet toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina jäseninä. Vammaispalvelulain korjaamisessa on muistettava myös ne vammaiset henkilöt, jotka eivät tarvitse niinkään hoivaa ja huolenpitoa, vaan sellaisia vammaispalveluita, jotka mahdollistavat työssäkäynnin, opiskelun tai muuten aktiivisen elämän.

”Vammaispalveluista ei voi säästää, koska laki määrittää ne ehdottomiksi, määrärahoihin sitomattomiksi oikeuksiksi”, Gustafsson tähdentää. ”Vammaispalvelulain määrittelemät erityispalvelut on voitava järjestää vammaisten ihmisten todellisen tarpeen mukaan. Tarvitaan myös vahva seurantamekanismi, jotta varmistetaan, että vammaiset henkilöt saavat heille kuuluvat palvelut oikea-aikaisesti.”

Invalidiliiton lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 8.9.2023

Jaa sosiaalisessa mediassa