Pyörätuolissa istuva ihminen, iso puheenjohtajan nuija ja nainen megafonin kanssa. Piirroskuva.
3.10.2023
VANE eli Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta on asetettu kaudelle 2023–2027. Invalidiliitosta koulutuksen ja työelämän asiantuntija Anne Mäki nimettiin VANEen edustamaan Vammaisfoorumia.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta toimii vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen (SopS 27/2016) 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna koordinaatiojärjestelmänä. Neuvottelukunnan tehtävänä on helpottaa vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyvää toimintaa valtionhallinnon ja yhteiskunnan eri aloilla ja tasoilla. Neuvottelukunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sillä on päätoiminen pääsihteeri. 

Neuvottelukunnalla on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 16 muuta jäsentä. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat eri ministeriöitä, vammaisia henkilöitä tai heidän omaisiaan, alue- ja paikallishallintoa sekä työmarkkinajärjestöjä. Vähintään viiden tulee edustaa vammaisia henkilöitä tai heidän omaisiaan.  

Neuvottelukunnan vammaisia jäseniä ja heidän varajäseniään koskevan esityksen on tehnyt valtakunnallinen vammaisjärjestöjen yhteistyöjärjestö Vammaisfoorumi ry. Vammaisfoorumi ry:n lähtökohtana on ollut mahdollisimman laaja ja asiantunteva edustus eri vammaisjärjestöistä. 

"Olen iloinen ja kiitollinen saadessani edustaa Vammaisfoorumia VANEssa. Odotan mielenkiinnolla tulevaa toimikautta neuvottelukunnan jäsenenä. Oma osaamisalueeni liittyy koulutukseen ja työelämään ja näitä asioita luonnollisesti seuraan myös neuvottelukunnan työskentelyssä. Mutta totta kai vammaisen ihmisen koko elämän kirjo näyttäytyy neuvottelukunnan työssä ja olemme siellä edistämässä oikeuksien huomioon ottamista kaikkien hallinnonalojen toiminnassa", toteaa Anne Mäki

Muut neuvottelukunnan jäsenet löytyvät neuvottelukunnan asettamispäätöksestä.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa