Kuvakollaasi ihmisistä ulkoilemassa ja sisällä
16.1.2024
Invalidiliitto ry toteutti liikkumisesteisille ja toimintarajoitteisille suunnatun osallisuuskyselyn. Barometriin vastanneiden 1 136 henkilön osallisuuden kokemus oli alhaisempi kuin suomalaisilla keskimäärin. Noin viidenneksellä vastaajista osallisuus oli erittäin heikkoa.

Osallisuusbarometrin tavoitteena oli saada tietoa vammaisten henkilöiden osallisuudesta ja hyödyntää saatua tietoa vammaisten henkilöiden osallisuuden edistämiseksi. Vastaajia oli kaikilta hyvinvointialueilta Manner-Suomessa.

Vastaajista 60 prosentilla oli paljon vaikeuksia tai he eivät pystyneet kävelemään tai kulkemaan portaissa, 17 prosentilla oli paljon vaikeuksia tai he eivät pystyneet itsenäisesti esimerkiksi peseytymään tai pukeutumaan.

Palveluiden käyttämisessä on monenlaisia haasteita

Terveys- ja sosiaalipalveluiden käyttämisessä ongelmia vastaajille tuottavat liian pitkät jonotusajat ja tilanteen selvittäminen useaan kertaan. Kuntien kulttuuripalveluiden käyttämistä ja musiikkitapahtumiin tai harrasteryhmiin osallistumista hankaloittivat eniten tilojen ja harrastuspaikkojen esteellisyys, rahan puute ja palveluiden maksullisuus. Myös liikuntapalveluissa tilojen ja harrastuspaikkojen esteellisyys nousi suurimmaksi haasteeksi.

Vammaiset/vammautuneet eivät ole yhdenvertaisia vammattomien kanssa

Osallisuusbarometrissa oli mahdollisuus kertoa myös omin sanoin osallisuudesta. Tähän saatiin 516 vastausta, joissa kerrottiin sekä tyytyväisyydestä että tyytymättömyydestä omaa osallisuutta koskien:

”Vammainen syrjäytetään aina kuin keskustellaan häneen koskevista asioista, jos mukana on muita henkilöitä. Kysymykset osoitetaan läsnä olevalle henkilölle. Jos kysytään jotain, kysymykset osoitetaan ja puhutaan kuin lapselle, eikä välttämättä edes kuunnella vastausta, kuin puhutaan päälle.”

”Asuinkunnassani ei ole esteettömiä asuntoja, joissa pyörätuolin kanssa pärjäisi. Samoin täällä on esteettömyys viime vuosi sadalta muutenkin. Ilman taistelua en päässyt edes terveysasemalle sisään enkä tiedä pääsenkö vieläkään perille asti. Kadut ovat kaikkea muuta kuin esteettömästi tehty. Jos jostain valitat, siihen tuodaan irtosoraa ja asia korjattu.”

Osallisuusbarometrin tuloksia esiteltiin 16.1.2024 järjestetyssä webinaarissa. Julkaisemme lisää tietoa barometrin tuloksista vuoden 2024 aikana.

Jaa sosiaalisessa mediassa