Sote-aiheisia kuutioita. Kuvituskuva.
12.3.2021
Uudenmaan vammaisneuvosto UVA ja Uudenmaan vammaisjärjestöjen vaikuttajaverkosto järjestivät Saavutettava ja esteetön tulevaisuuden sote-keskus -seminaarin. Tilaisuuteen oli kutsuttu kaikkien viiden hyvinvointialueen hankkeiden vetäjät ja keskeiset valmistelijat.

Tilaisuus keskittyi siihen, että miten vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien tahojen osallisuus saadaan varmistettua hankkeissa ja niiden tuotoksena syntyvien palveluiden ja rakenteiden suunnittelussa. Hankkeissa suunnitellaan tulevaisuuden hyvinvointialueiden toimintaa, palveluita sekä tulevaisuuden sote-keskuksia, jotka ovat tulevan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen ”kulmakivi”, kun sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta.  

Tilaisuudessa Uudenmaan vammaisneuvosto ja vaikuttajaverkosto esittelivät omaa toimintaansa ja tarjosivat asiantuntemustaan ja kokemusasiantuntijoita valmistelujen tueksi. Vammaisneuvosto ja vaikuttajaverkosto.  

– Sekä vammaisjärjestöjen asiantuntijoilla että vapaaehtoisilla aktiiveilla on paljon sellaista tietoa ja näkemystä, joka kannattaa ottaa huomioon jo valmisteluvaiheessa, toteaa Invalidiliiton järjestöasiantuntija Aapo Rantanen.  

– YK:n vammaisia henkilöitä koskeva sopimus velvoittaa myös tähän, hän muistuttaa. 
 
Monissa esitellyissä hankkeissa oli järjestöjen osallisuus otettu hyvin huomioon ja asiakkaiden osallisuuteen oli panostettu aivan eri tasolla kuin aiemmissa sote-valmisteluissa. Hakkeiden ohjausryhmiin oltiin otettu järjestöjen edustajia ja erilaisia kuulemistilaisuuksia, kehittäjäasiakasraateja ja asukasiltoja oli suunniteltu hankkeisiin.  

Kaikissa esitellyissä hankkeissa ei kuitenkaan oltu huomioitu sitä, että koko valmistelussa tulisi huomioida vammaiset henkilöt erityistarpeineen ja ottaa heidät mukaan suunnitteluun YK-sopimuksen mukaisesti.  
 
– Kaikissa suunniteltavissa palveluissa tulee huomioida esimerkiksi esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät kysymykset, toteaa Rantanen. 

– Suoraan vammaisille tarkoitettujen palveluiden lisäksi monet muut palvelut koskettavat aivan kaikkia, myös vammaisia henkilöitä, hän jatkaa.  
 
Vammaisten henkilöiden osallisuudesta käytiinkin seminaarissa paljon keskustelua ja hankkeista luvattiin olla aktiivisesti yhteydessä vammaisia henkilöitä edustaviin tahoihin, kuten liittoihin, kunnallisiin vammaisneuvostoihin ja maakunnalliseen vammaisneuvosto UVA:an. 

Jaa sosiaalisessa mediassa