31.3.2021
Mitä vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeus merkitsee? Mitä siinä pitää ottaa huomioon? Muun muassa näitä kysymyksiä nostivat esiin Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen ja eläköitynyt pääjohtaja Petri Pohjonen puheenvuoroissaan Validia Oy:n johtoryhmän suunnittelupäivillä 24.3.2021.

Validia Oy haluaa kehittää itsemääräämisoikeutta omassa toiminnassaan ja oli siksi kutsunut paikalle asiantuntijoita keskustelemaan tästä aiheesta. 

Asiakkaan toiveet ja mielipide huomioitava 

Validia Oy tarjoaa asumispalveluja fyysisesti vammaisille, kehitysvammaisille ja muille toimintaesteisille henkilöille. Vammaisten asumispalvelut ovat osa kuntien sosiaalihuoltoa. Validia Oy on osa Invalidiliitto-konsernia. 

Kun sosiaalihuoltoa toteutetaan, asiakkaan toiveet ja mielipide on otettava ensisijaisesti huomioon. Samalla on kunnioitettava asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Hänelle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sama koskee hänen sosiaalihuoltoonsa liittyviä muita toimenpiteitä. Asiakasta koskeva asia on käsiteltävä ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu. 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä lasten ja nuorten sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen. Myös tätä Validia Oy haluaa toteuttaa toiminnassaan, kun se tuottaa palveluja.  

Itsemääräämisoikeus kuuluu jokaiselle 

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen tavoitteena ja keskeisenä periaatteena on vammaisen henkilön ihmisarvon, itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden vahvistaminen. Nämä kaikki liittyvät tiiviisti toisiinsa. Osallisuus ei voi toteutua, ellei ihminen saa itse päättää asioistaan. Itsemääräämisoikeudessa on kyse siitä, saako ihminen käyttää itse valtaa omissa asioissaan vai käyttääkö sitä joku hänen puolestaan.  

- Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan yksilön oikeutta määrätä omasta elämästään ja oikeutta päättää itseään koskevista asioista. Itsemääräämisoikeus merkitsee oikeutta yhdenvertaisuuteen, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Kyseessä on meille jokaiselle kuuluva perusoikeus. Se, onko henkilö vammainen vai ei ja miten paljon vammainen henkilö tarvitsee apua tai tukea, ei saa vaikuttaa siihen, miten häntä kohdellaan, Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen sanoi. 

Lainsäädäntö selkeyttämään tilanteita 

Nykyään haasteena on se, että monessa tilanteessa joudutaan toimimaan ilman selkeitä säännöksiä, mikä tekee tilanteista haasteellisia niin asukkaille kuin työntekijöille. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan itsemääräämisoikeuslainsäädäntöä, jonka toivotaan tuovan helpotusta nykyiseen tilanteeseen.  

Invalidiliiton eläköitynyt pääjohtaja Petri Pohjonen pitää asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumista ensisijaisen tärkeänä. 

- Yhteiset pelisäännöt ja luottamus ovat myös tärkeitä. Kun nämä asiat huomioidaan, voimme ottaa paremmin toinen toisemme huomioon, Pohjonen sanoi. 

Lisätietoa: Elina Nieminen, lakimies, Invalidiliitto, elina.nieminen@invalidiliitto.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa