25.5.2021
Invalidiliitto osallistui Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestämille kehitysvammahuollon yhteistyöpäiville eli AVI-päiville. Päivillä käsiteltiin ajankohtaisia asioita vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tilanteista niin valvonnan havaintojen kuin lainsäädännön näkökulmasta.

Valvonnassa esille puutteita 

Valvovien viranomaisten puheenvuoroissa nousi esille vammaisten lasten ja nuorten palvelujen järjestämiseen liittyvät puutteet. Keskeisimpinä havaintoina oli muun muassa lyhytaikaisen hoidon palvelujen saatavuuden vaihtelevuus, ongelmat yhteistyössä palvelutarpeen arvioinnissa sekä osaamisen puute vammaisten asiakkaiden erityiskysymyksissä kotiin annettavissa palveluissa. Lisäksi vammaisille lapsille sopivia sijaishuoltopaikkoja on vähän, mikä kuormittaa vammaisten lasten perheitä.  

Lastensuojelu tulee nähdä aina viimesijaisena toimena 

Päivillä keskusteltiin myös vammaispalvelujen rajapinnoista lastensuojeluun ja sen suhteesta asianmukaisten palvelujen järjestämiseen. Lastensuojelu tulisi aina nähdä viimesijaisena toimena kokonaisuudessa, jossa lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun muuten vaarantuisi. Ensisijaisena toimena pitäisi olla aina matalan kynnyksen ennaltaehkäisevän tuen palvelut, kuten esimerkiksi perhekeskukset. Näitä palveluja tulisi kehittää vastaamaan myös vammaisten lasten ja heidän perheidensä tarpeita. Palvelujen kohteena tulisi nähdä koko perhe. 

Nähdäänkö arvo vain erityispalveluissa? 

- Oli huolestuttavaa kuulla uudenlaisesta valvontailmiöstä, jossa huoltajat saattavat kieltäytymällä omaishoidon tuesta tai muista tukipalveluista ulkoistaa vammaisen lapsen tai erityislapsen huoltovastuun ja tukemisen kokonaan yhteiskunnalle. Tämä voi merkki myös arvojen koventumisesta, toteaa Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen.  

Palvelutarpeet ja perheen tilanteet tulisi nähdä nykyistä enemmän kokonaisuuksina ja osana koko sosiaalihuollon toteuttamista, myös vammaisten lasten perheiden kohdalla. Usein unohtuu, että sosiaalihuollon viranomaisilla on velvollisuus huomioida, että perhepalvelut vastaavat myös vammaisten perheiden ja vammaisten lasten tarpeita. Tämä on tarpeen, jotta myös vammaisten lapsiperheiden tarpeisiin voidaan asianmukaisesti vastata palvelujärjestelmällä. Perhetyötä tulee tarvittaessa kuitenkin aina täydentää erityispalveluilla. 

Vammaisten lasten ja perheiden asemaa tultaneen parantamaan lähiaikoina, kun uusi vammaislainsäädäntö ja lastensuojelulaki saadaan säädettyä. Vammaispalvelulakiin tultaneen esittämään lasten oikeuksia parantavia palveluita sekä lyhytaikaista huolenpitoa. Lastensuojelulakiin on esitetty mm. vaativan sijaishuollon palvelu, jota voisi järjestää osana vammaispalveluita.  

Tilaisuuden esitykset löytyvät Tukiliiton sivuilta.

Lisätietoa: Elina Nieminen, lakimies, Invalidiliitto, elina.nieminen@invalidiliitto.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa