Invataksin kyltti
9.6.2023
Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson korosti Taksi Helsingin mediatilaisuudessa 8.6., että taksimatkojen turvallisuus ja luotettavuus ovat vammaisille henkilöille erityisen tärkeitä, koska monen vammaisen liikkuminen on riippuvainen taksikyydistä.

Esteetöntä joukkoliikennettä on Suomessa valitettavan vähän ja keliolosuhteet asettavat omat haasteensa liikkumisen apuvälineitä käyttäville henkilöille. Taksin avulla vammainen henkilö voi liikkua paikasta toiseen tilanteissa, joissa käytössä ei ole omaa autoa tai julkista liikennettä. Turvallisen matkan varmistamiseksi täytyy kuljettajalla olla osaamista asiakkaan avustamisesta, apuvälineiden käsittelystä ja asianmukaisesta kiinnittämisestä. Valvonnan merkitys korostuu, kun taksiuudistus kesällä 2018 muutti toimintaympäristöä ja alalle on tullut monenlaisia yrittäjiä. 

Paneelikeskustelussa Anderssonin kanssa olivat kansanedustajat Timo Heinonen (kok) ja Suna Kymäläinen (sd). Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että kuljettajien koulutuksen tulisi olla pakollista. Andersson muistutti, että Invalidiliitto on vaatinut erityisryhmien kuljettajakoulutuksen pakollisuutta jo korjaussarjaa tehtäessä, mutta koulutus jäi silloin vapaaehtoisuuden varaan. Kelaa Andersson kiitti siitä, että se edellyttää Kela-kyytejä ajavilta kuljettajiltaan tämän erityisryhmien kuljettajakoulutuksen suorittamista.

Palveluun pitää voida luottaa

"Vammaisille henkilöille taksi mahdollistaa asioinnin, osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden. YK:n vammaisyleissopimuksen artikla 20 velvoittaa Suomen valtiota turvaamaan vammaisten henkilöiden mahdollisuuden liikkumiseen eli nämä asiat pitää huolehtia tarkasti kuntoon", sanoi Andersson. 

"Kaikkien taksia käyttävien on tietysti voitava luottaa palveluun. Suuret muutokset ja palvelu-uudistukset pitäisikin tehdä niin, että myös vammaisten ihmisten yksilölliset tarpeet huomioidaan paremmin. Vammaisvaikutusten arviointi pitäisi tehdä myös taksiliikenteen muutostilanteissa", Andersson jatkoi. 

Taksi Helsingin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen toi esille toimintaympäristön ongelmallisen kehityssuunnan: luvanhaltijoiden kokonaismäärä laskee merkittävästi ja taksiyrittäjien määrä on vähentynyt 247 kunnassa ns. ”Bernerin taksiuudistuksen” jälkeen. Juuri julkaistun kyselytutkimuksen mukaan vain neljännes vastaajista pitää takseja turvallisina tai luotettavina. Noin 90 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että jokaisen taksinkuljettajan tulisi käydä kuljettajakoulutus.  

Jaa sosiaalisessa mediassa