Eduskunnassa Invalidiliitto ja VAMYT-ryhmäs
5.12.2019
Invalidiliitto ja eduskunnan VAMYT-ryhmä tapasivat Kansainvälisen vammaisten päivän tunnelmissa 4. joulukuuta eduskunnassa. Vilkasta keskustelua virisi niin esteettömyydestä ja saavutettavuudesta, vammaisten ihmisten työllistymisestä kuin vammaispalvelulaista.

Kansainvälistä vammaisten päivää vietettiin 3. joulukuuta. Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen kertoi, että Invalidiliiton jäsenyhdistykset ovat järjestäneet erilaisia tapahtumia päivään liittyen eri puolilla Suomea. Invalidiliiton teemana on tänä vuonna yhdenvertaisuus.

Vammaisten yhdenvertainen osallistuminen ei vielä kuitenkaan toteudu Suomessa. Tähän liittyen VAMYT-ryhmä kerää allekirjoituksia keskustelualoitteeseen YK:n vammaisten oikeuksien toteutumisesta Suomessa.

Eduskunnassa Invalidiliitto ja VAMYT-ryhmä

Esteettömyys ja saavutettavuus kilpailuvaltiksi kuntiin

- Esteettömyys ja saavutettavuus pitäisi huomioida kaikkialla yhteiskunnassa, VAMYT-ryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (SDP) sanoi.

Samaa mieltä oli Pohjonen, joka totesi, että se ei ole keneltäkään pois, että kaikki pääsevät liikkumaan.

Mäkisalo-Ropponen peräänkuulutti kuntien roolia esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämisessä:

- Kunnat pitäisi saada keskenään kilpailemaan saavuttavuudessa ja esteettömyydessä.

- Jotta esteettömyys ja saavutettavuus toteutuisivat käytännössä, se vaatii, että kunnissa on aktiivisia vammaisia ihmisiä tai aktiivinen vammaisneuvosto. On kohtuutonta edellyttää, että vammaiset ihmiset aina itse valvovat perusoikeuksiensa toteutumista, Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen sanoi.

Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) kertoi, että hänen kotikunnassaan Närpiössä nämä asiat ovat hyvin esillä. Myös kansanedustaja Tuula Väätäisen (SDP) mukaan Kuopiossa esteettömyysasiat ovat hyvällä mallilla, sillä kaupungin esteettömyysryhmä käy tutustumassa rakennuskohteisiin.

Eduskunnassa Invalidiliitto ja VAMYT-ryhmä

Sopivaa työtä kaikille

Kansanedustaja Petri Huru (PS) oli kiinnostunut vammaisten ihmisten työllistymisestä.

- Invalidiliitto on edistämässä Sopivaa työtä kaikille -ajattelutapaa, jonka tavoitteena on parantaa erityisesti fyysisesti vammaisten ihmisten työllistymistä. Jokaisella on mahdollisuus työhön, oli se sitten osa- tai kokoaikaista työtä, Pohjonen kertoi.

Invalidiliiton koulutus- ja työelämäasiantuntija Anne Mäki totesi, että Invalidiliitto on löytänyt hyviä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa kehitetään uusia toimintamalleja:

- Näin voidaan muodostaa myös pysyviä malleja ja uudenlaista toimintakulttuuria vammaisten työllistymisen tukemiseen.

Pohjosen mukaan jokaisen työpaikan etu on, että siellä työskentelee mahdollisimman erilaisia ihmisiä.

Eduskunnassa Invalidiliitto ja VAMYT-ryhmä

Vammaispalvelulaki valmiiksi

Usean hallituskauden ajan valmisteilla ollut vammaispalvelulaki jäi viime hallituskaudella harmillisesti kesken. Lakiuudistus on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan.

 - Vammaispalvelulain uudistamisen edetessä on tärkeää varmistaa lain tarkkarajaisuus ja selkeys, jotta myös vammaisten ihmisten arjessa toteutuvat heille laissa turvatut oikeudet ja palvelut yksilölliseen yhdenvertaiseen elämään, Nieminen sanoi.

Tilaisuudessa vierailivat myös kansanedustajat Eveliina Heinäluoma (SDP), Johannes Koskinen (SDP), Jari Myllykoski (Vas.), Veronika Rehn-Kivi (RKP), Paula Werning (SDP). Sekä avustajat Vilhelm Forss ja Tommi Heino.

Teksti ja kuvat: Kirsi Tervamäki, Invalidiliitto

 

Jaa sosiaalisessa mediassa