Piirretty vaaka, jossa toisessa kupissa ei-vammainen-kuvake ja toisessa vaakakupissa pyörätuoli-kuvake. Kuvituskuva.
22.9.2022
Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus on edennyt eduskuntaan. Invalidiliitto oli vaikuttamassa siihen, että yhdenvertaisuusvaltuutettu saa lisää toimivaltaa. Näin työelämässä tapahtuvaa syrjintää pystytään valvomaan entistä paremmin.

Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus toteuttaa pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmatavoitteita. Osittaisuudistus sai lausuntokierroksella runsaasti palautetta, minkä perusteella lakiehdotusta on muutettu. Invalidiliitto oli yksi lausunnon antajista. 

Osittaisuudistuksen yksi kuuma peruna oli työelämässä tapahtuva syrjintä ja se, mikä taho sitä valvoo. Tällä hetkellä vain työsuojeluviranomainen on valvontavastuussa työelämässä tapahtuvasta syrjinnästä. Invalidiliitto esitti yhdenvertaisuusvaltuutetulle lisää toimivaltaa työelämässä. Hallitus esittääkin nyt yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivallan laajentamista siten, että jatkossa sekä yhdenvertaisuusvaltuutetulla että työsuojeluviranomaisilla olisi toimivalta valvoa yhdenvertaisuuslain noudattamista työelämässä.  

- Hienoa, että hallitus päätti toteuttaa enemmistön tahtotilaa ja laajentaa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivaltaa työelämäkysymyksissä. Vammaisjärjestöissä on havaittu, että vammaiset henkilöt eivät vie kokemaansa syrjintää työsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi, vaikka useissa kyselyissä kerrotaankin syrjinnän kokemuksista. Toivottavasti tämä uudistus tuo nyt näkyvämmäksi sitä syrjintää, jota vammaiset ihmiset kokevat työelämässä, sanoo Invalidiliiton koulutuksen ja työelämän asiantuntija Anne Mäki

Yhdenvertaisuuslain säännöstä kohtuullisista mukautuksista vammaisille muutettiin jo lain valmistelun työryhmävaiheessa siten, että mukautustoimet voivat jatkossa koskea viranomaisen palvelun sisältöä, kuten palvelun järjestämisen tapaa. Samoin vammaisen yksilöllinen tarve on nostettu säännöksessä aiempaa näkyvämmin esiin. Invalidiliitto esitti näitä kohtia lakiin ja on tyytyväinen, että ne ovat nyt mukana. 

Yhdenvertaisuuslaissa vielä myös puutteita 

- Yhdenvertaisuuslakiin on vielä jäänyt valuvikoja. Esimerkiksi talonyhtiöiden vastuuta toteuttaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja sitä koskevaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan oikeuskäytäntöä ei näy lakiesityksessä, lain perusteluissa tai vaikutusarvioinneissa, sanoo Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson.  

Yhdenvertaisuuslaista puuttuu vielä myös sääntely kaikille sopivasta suunnittelusta ja esteettömyyden laiminlyönnin määrittelystä syrjintänä. Tätä kuvattiin lain työryhmämietinnössä ja myös selvityksessä nykyisen yhdenvertaisuuslain toimivuudesta. Selvityksessä todettiin, että uudistuksessa tulisi huomioida YK:n vammaisyleissopimuksen velvoitteet. Esimerkkinä oli Norja, jossa kaikille sopiva suunnittelu on huomioitu ja esteettömyyden laiminlyönti on määritelty syrjintänä. 

- Uudessa laissa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta voi antaa suosituksen hyvityksen maksamisesta syrjinnästä, mutta lautakunnalle ei annettu toimivaltaa määrätä hyvityksen maksamisesta. Nähtäväksi jää, miten lain toimeenpano tältä osin toteutuu eli noudattavatko asianomaiset lautakunnan suositusta hyvityksen maksamisessa vai joutuuko syrjinnän uhri sittenkin viemään asiansa käräjille, sanoo Gustafsson.    

Lisätietoa: Henrik Gustafsson, lakimies, Invalidiliitto, henrik.gustafsson@invalidiliitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa