Invataksin kuljettaja ja asiakas siirtymässä taksiin
5.3.2024
Vammaisten henkilöiden kuljetuspalveluiden järjestämisessä esiintyy yhdenvertaisuuteen liittyviä ongelmia. Ongelmien taustalla vaikuttaa olevan hinnan ensisijaisuus kuljetuspalveluiden hankintasopimuksien valintakriteerinä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on kuljetuspalveluista saamiensa yhteydenottojen perusteella pyytänyt asiasta selvitystä noin 10 kunnalta tai kuntayhtymältä eri puolilta Suomea.

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle on tullut useita yhteydenottoja eri puolilta Suomea vammaisten henkilöiden kuljetuspalveluiden järjestämiseen liittyen. Yhteydenottojen perusteella näyttää siltä, että kuljetuspalveluiden toiminta on muuttunut epävarmaksi ja taksien saatavuus on heikentynyt. Palveluiden tuottajilla on ollut vaikeuksia toteuttaa tilattuja ja vahvistettuja kyytejä, varsinkin haja-asutusalueella. Taksikeskus on voinut tilausta tehtäessä esimerkiksi kertoa asiakkaalle, että autoja ei ole saatavilla ajoissa tai että tilauksen aika siirtyy useilla tunneilla asiakkaan tarvitsemasta ajankohdasta.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun julkaisemat 12 suositusta vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden toteuttamiseen on erinomainen käsikirja hyvien hankintakäytäntöjen ja vammaisten ihmisten erityistarpeiden huomioimiseen julkisissa hankinnoissa unohtamatta palveluita tuottavien tahojen ja taksiyrittäjien tarpeita.

Hankinnoissa on mahdollista ottaa huomioon vammaisten henkilöiden erityistarpeet

Myös Invalidiliittoon tulee runsaasti yhteydenottoja vammaisten henkilöiden kuljetuspalveluiden toimimattomuuteen ja puutteisiin liittyen. Kuljetuspalveluihin eivät ole tyytyväisiä sen enempää asiakkaat kuin kuljetusyrittäjätkään. Usein tilattu kyyti jää jopa kokonaan tulematta. ”Käännettä parempaan odotettiin järjestämisvastuun siirtyessä kunnilta hyvinvointialueille, mutta näin ei ole kuitenkaan kaikilta osin käynyt. On osoittautunut, että hyvinvointialueet pyrkivät yhä tiukemmin rajaamaan kuljetuspalveluita asettamalla tiukkoja ehtoja palveluiden käytölle ja niiden toteuttamiselle”, toteaa Invalidiliiton juristi Elina Nieminen. Kuljetuspalveluiden toimivuus on muuttunut yhä epävarmemmaksi ja taksien saatavuus on heikentynyt, mikä saattaa vaarantaa jo yhdenvertaisen liikkumisvapauden.

Erityisenä huomiona Nieminen nostaa yhdenvertaisuusvaltuutetun suosituksissa esitetyn huomion mahdollisuudesta soveltaa vammaispalvelun ja sosiaalihuoltolain kuljetuspalveluhankinnoissa hankintalain 12 lukua. Se mahdollistaa joustavuuden ja vammaisten ihmisten erityistarpeiden huomioimisen muita hankintasäännöksiä paremmin. "Tämä tukisi tarkemmin erilaisten tarpeiden huomioon ottamisen palveluissa sekä näitä toteuttavien velvoitteiden asettamisen, toteuttamisen ja valvonnan. Kuljetuspalveluiden toimivuus edellyttää sekä selkeää järjestämistapaa että niitä koskevien ohjeiden läpinäkyvyyttä kaikille osapuolille", Nieminen toteaa. 

Kuljetuspalveluhankinnan tulee toteuttaa hyvinvointialueella vahvistettuja soveltumisohjeita kuljetuspalveluiden järjestämisestä. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että erityyppisistä lisäpalveluista, kuten kuljettajan antamasta avustamisen sisällöstä matkustajalle on olemassa hankinta-asiakirjoissa selkeät velvoitteet, jotta avustamispalvelu on selkeä toteuttaa. Myös hinnan palvelulle tulee olla selkeästi määritelty.

Invalidiliiton työpaperi: Asiakkaan näkökulmasta huomioitavia asioita, Vammaispalvelulain vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden kilpailutuksessa

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kutsuu hyvinvointialueiden edustajia keskustelemaan vammaisten henkilöiden kuljetuspalveluiden hankinnoista

Vapaamuotoisessa Teams-tilaisuudessa yhdenvertaisuusvaltuutetun kuljetuspalveluselvityksen tekijä, sosiaali- ja terveyspalvelujen juridiikkaan ja julkisiin hankintoihin erikoistunut juristi Susanna Lehti esittelee selvityksen tuloksia sekä antaa lisätietoja suosituksista.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 8.3.2024 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/C9B432E46FD25921

Jaa sosiaalisessa mediassa