Pyörätuolissa istuva nainen keskustelee verkkovälitteisesti.
18.5.2021
Invalidiliiton jäsenyhdistykset tekevät omalla alueellaan perustehtävänsä mukaisesti neuvontatyötä. Yhdistyksen kouluttamat vapaaehtoiset neuvojat neuvovat ja opastavat jäseniään vammaisuutta koskevissa asioissa.

Neuvojan työ on parhaimmillaan palkitsevaa ja motivoivaa. Neuvoja saa auttaa muita antamalla tietoa, kuuntelemalla ja rinnalla kulkien. Harvinaisyhdistys Sellan puheenjohtaja ja neuvoja Anu Herala kiteytti yhdistysneuvojien virtuaalitapaamisessa neuvojan työn sloganiksi ”kuulluksi, ymmärretyksi, autetuksi”.   

Yksitoista Invalidiliiton jäsenyhdistyksissä toimivaa yhdistysneuvojaa kokoontuivat keskustelemaan koronasta neuvontatyössä ja muista neuvonnan ajankohtaisista kysymyksistä vapun jälkeisenä tiistai-iltana. 

Koronakysymyksiä esitetään neuvojille vaihtelevasti 

Aloituspuheenvuoroissa koronateemaa käsiteltiin yleisesti.  Korona-aiheiset neuvontatapaukset olivat neuvojien kokemina hyvinkin vaihtelevia. Joissakin yhdistyksissä koronasta ei kysytty juuri lainkaan, toisissa taas runsaastikin.  

– Jokseenkin kaikki neuvontaan tulleet kysymykset ovat jollain tavalla liittyneet koronaan. Kysymyksiä on esitetty mm. riskiryhmistä ja rokotusjärjestyksestä, toteaa Herala Sella ry:stä. 

Vammaiset joutuvat perustelemaan palvelutarvettaan sosiaalihuollossa 

Syvällisintä keskustelua ja pohdintaa syntyi kuitenkin vammaisten ihmisten asemasta palvelujen saajina ja käyttäjinä. Asiointi vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän luona saatetaan kokea erityisen vaikeana. Useampi neuvoja kertoi kuulleensa neuvontatyössään vammaisten kertomuksia siitä, ettei heitä nähdä vastaanotolla ihmisenä ja että vammainen ihminen on sellainen, joka on aina haluamassa jotain.  

– Usein ”kohtelu” sosiaalityöntekijän vastaanotolla muuttuu, kun yhdistyksen neuvoja on vammaisen ihmisen mukana tapaamisessa, HIY:n Tuula Partanen kertoo huomanneensa. 

Vammaiset ihmiset käyttävät paljon aikaa hakemusten täyttämiseen, lääkärinlausuntojen hakemiseen ja oman palvelutarpeensa perustelemiseen, jotta heidän perusoikeutensa toteutuisivat. He joutuvat jatkuvasti todistelemaan, että ovat oikeutettuja saamaan palveluita pysyvän toimintarajoitteensa vuoksi.   

Onnistumiset tuottavat hyvää mieltä neuvojalle 

Neuvojat kuulevat vammaisia ihmisiä auttaessaan palveluiden saamisen vaikeudesta ja myös ilman palveluita jäämisestä, ja se saattaa kuormittaa myös neuvojaa. Onnistumisista puolestaan saa hyvän mielen, kun jostakin palveluhakemuksesta, johon neuvoja on voinut vaikuttaa, puolestaan tulee myönteinen päätös. 

– Neuvojat totesivat vapaamuotoisen keskustelun olevan tarpeen jatkossakin, ja heille suunnattuja porinatunteja jatketaan syksyllä, kertoo Invalidiliiton järjestöasiantuntija Liisa Pitzén.   

Jaa sosiaalisessa mediassa