Invalidiliiton jäsenyhdistysten tulevaisuustyöpajan osallistujat pöydän ääressä
6.2.2020
Helmikuun ensimmäinen päivä kokosi Invalidiliiton jäsenyhdistysten aktiiveja yhteen eri puolilla Suomea. Kaikilla kahdeksalla liiton toiminta-alueella osallistujia oli yhteensä noin 170 kaikkiaan 87:sta jäsenyhdistyksestä.

Päivän aikana yhdistysten vapaaehtoiset kävivät alueensa järjestöasiantuntijan fasilitoimana keskustelua yhdistystoiminnan tulevaisuudesta. Tilaisuuden yhteydessä tarkennettiin myös alueiden yhdistysten yhteistoiminnan suunnitelmia vuodelle 2020. Invalidiliiton jäsenyhdistykset saavat vuosittain mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa oman alueensa tarpeista lähtevää yhteistoimintaa, joka edistää yhdenvertaista ja esteetöntä Suomea.

Aktiivien päivässä keskeisessä roolissa ollut tulevaisuustyöskentely oli osa Invalidiliiton sisäistä yhdistystoiminnan elinvoimaisuuden kehittämistä. Liittohallituksen nimeämä Elinvoimaiset yhdistykset -työryhmä on aloittanut yhdistysten tulevaisuuskeskustelun viime vuoden puolella ja se jatkuu liiton sisällä sen eri tasoilla koko vuoden 2020. Kevään aikana jäsenyhdistykset saavat vastatakseen myös työryhmän tulevaisuus-teemaisen kyselyn. Syksyn valtakunnalliset Järjestöpäivät Peurungassa jatkavat tulevaisuustyöskentelyä. Myös Invalidiliiton liittohallitus ja -valtuusto tulevat osaltaan osallistumaan yhdistystoiminnan tulevaisuuskeskusteluun.

Yhdistystoiminnan tulevaisuustyöskentelyn tavoitteena on vahvistaa jäsenyhdistysten omaa aktiivista roolia tulevaisuuden tekijöinä. Tämän päivän valinnoilla ja teoilla määrittelemme sen miltä yhdistystoimintamme tulevaisuus näyttää.

Maailma muuttuu – millainen muutos odottaa yhdistyksiä?

Aktiivien päivän tulevaisuustyöpajan keskustelua viriteltiin käyntiin järjestöasiantuntijoiden alustuspuheenvuorolla järjestö- yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan tulevaisuuden näkymistä. Maailman muuttuessa ympärillämme aina vain nopeammalla vauhdilla on myös yhdistystoiminnan kyettävä uudistumaan säilyttääkseen elinvoimansa. Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita tuovat tullessaan esimerkiksi vapaaehtoisuuden uudet muodot ja digitalisaatio? Entä miten yhdistystoimintaan tulee vaikuttamaan väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen?

On tärkeää, että yhdessä hahmotamme ympäröivän yhteiskunnan kehityssuuntia sekä erityisesti järjestö- ja yhdistystoiminnan muutostrendejä. Vain näin voimme ottaa aktiivisesti osaa tulevaisuuskeskusteluun ja vaikuttaa siihen suuntaan, johon haluamme omien yhdistystemme kehittyvän.

Osana tulevaisuustyöpajan työskentelyä osallistujat täyttivät väittämä-lomakkeen koskien Invalidiliiton jäsenyhdistysten mahdollisia tulevaisuudennäkymiä ja huolenaiheita. Lomake herätti alueilla toivotusti aktiivista keskustelua sekä esitetyistä väittämistä tuntoja puolesta ja vastaan. Rohkea ja avoin keskustelu sekä kokemusten jakaminen on yksi avain kehittymiseen.

Myös päivän palautteiden mukaan osallistujat arvostivat juuri tätä mahdollisuutta yhdistysten väliseen avoimeen ja hyvässä hengessä käytyyn vuoropuheluun yhdistystoiminnan haasteista ja mahdollisuuksista sekä toivotunlaisista tulevaisuuksista.

Miten jaksavat aktiivitoimijat?

Yhtenä jaettuna kokemuksena invalidiyhdistyksissä ympäri Suomen nousi huoli aktiivitoimijoiden jaksamisesta. Moni nykyinen yhdistysaktiivi on ollut pitkään yhdistyksen luottamustehtävissä ja aktiivitoimijoiden määrän vähentyessä moni kokee oman työmääränsä ajoittain liian suureksi. Miten voimme yhdistyksissä jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomioita vastuun ja tehtävien tasaiseen jakaantumiseen yhdistyksen sisällä sekä vapaaehtoisten kiittämiseen, kannustamiseen ja huolenpitoon?

Muita alueita yhdistäneitä keskusteluja käytiin muun muassa yhdistysten muutosvalmiuden ja vapaaehtoisten digitaitojen ympärillä. Myös jäsenyhdistysten mahdollisesta sulautumisesta osaksi naapuriyhdistystä keskusteltiin monilla alueilla.

Tulevaisuustyöpajoissa pohdittiin yhdessä myös tulevaisuuden yhdistysrakennetta. Vastaisivatko esimerkiksi seutukunnalliset tai maakunnalliset yhdistykset nykyistä tehokkaammin erityisesti vaikuttamistoiminnan tulevaisuuden vaateisiin? Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutuessa maakuntatason rooli korostuu entisestään kuntakohtaisen vaikuttamisen ohella.   

Keskustelu yhdistystoiminnan tulevaisuudesta on siis käynnissä. Osallistuthan tulevaisuuden tekemiseen kanssamme!

 

  

 

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa