kuvituskuva.
14.2.2020
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta (VANE) on aloittanut työnsä YK:n vammaissopimuksen kansallisen toimintaohjelman laatimiseksi.

Toimintaohjelma laaditaan hallituskaudeksi ja sen tarkoituksena on sitouttaa maamme hallitus YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoon. VANE on hallinnon sisäinen toimintaelin, joka koordinoi YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa kaikilla hallinnon tasoilla. Invalidiliiton edustaja on mukana tiiviisti koko kevään neuvottelemassa eri toimijoiden, kuten eri ministeriöiden, kanssa siitä, mitä konkreettisia vammaispoliittisia asioita nostetaan toimintaohjelmaan.

VANE järjesti vammaisjärjestöille 7. helmikuuta kuulemistilaisuuden sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa myös Invalidiliitto piti puheenvuoron. Muitakin vammaisjärjestöjä oli saapunut paikalle, kuten Invalidiliiton valtakunnallinen selkäydinvammaisten yhdistys Akson ry.  

Yhdenvertaisuutta asumisessa

Invalidiliitto nosti esiin vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden asumisessa, koska siinä on ilmennyt ongelmia niin liikkumisen apuvälineiden säilyttämisessä kuin vammaispalveluista myönnetyn sähköisen apuvälineen asentamisessa oveen. Hallitusohjelmaan kirjatun yhdenvertaisuuslain osittaisuudistukseen liittyen tässä olisi vaikuttamisen paikka. 

Paljonko on vammaisen naisen ja miehen euro?

Saimme ennen VANE:n kuulemistilaisuutta Invalidiliiton valtakunnalliselta jäsenjärjestöltä Rusetti ry:ltä yhteydenoton ja hyvän toimeksiannon – pyytää valtiolta selvitystä palkoista, paljonko on vammaisen naisen ja vammaisen miehen euro. Kyse on palkkayhdenvertaisuudesta vammaisten naisten ja vammaisten miesten välillä mutta myös suhteessa muuhun väestöön.

Oikea-aikaista kuntoutusta ja apuvälineitä

Invalidiliitto peräänkuulutti myös valtiolta tehokkaita toimenpiteitä vammaisiin kohdistuvia viharikoksia vastaan ja nosti esiin suomalaisen kehitysyhteistyön merkityksen, jossa vammaiset ihmiset myös osallistetaan mukaan. Lisäksi liitto toi esille vammaisten ihmisten liikkumisen tarpeita ja muutostarpeita taksiliikennesääntelyyn sekä sen, että apuvälineiden käyttäminen ja pääsy turvallisesti liikennevälineisiin pitää varmistaa. Invalidiliiton mukaan kuntoutusta ja apuvälineitä tulee saada oikea-aikaisesti ja yksilöllisen tarpeen mukaisesti. 

Invalidiliitto osallistui myös perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun koollekutsumaan kuntoutuksen pyöreän pöydän keskusteluun 26. helmikuuta ja piti siellä puheenvuoron. Lue lisää >>

Jaa sosiaalisessa mediassa