Ajankohtaista

Uutinen05.05.2020

Digisti lähellä nuoria

Parasta nuori -toiminta on alkanut Pohjois-Savossa digitaalisin keinoin, ja nuoret ovat jo keksineet poikkeusaikaan sopivaa tekemistä. Nuoria etsitään toiminnan pariin mm. Instagramista.

Lue lisää

Uutinen04.05.2020

Invalidiliitto mukana Digitukiviikolla – ota ohjeet talteen!

Digitukiviikolla 4.–8.5.2020 haastetaan kaikki auttamaan korona-arjen eristämiä läheisiään ja jakamaan omaa digiosaamistaan toisille. Viikon aikana on siis mahdollista sekä antaa että saada digiapua.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot28.04.2020

Invalidiliitto kannattaa ministeriön määräystä suojavälineiden käytöstä

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmiuslain perusteella poikkeusoloissa antanut henkilösuojainten käyttöön liittyvät ohjeistukset, jotka koskevat kotiin annettavia palveluja, ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon sosiaalihuollon toimintayksiköitä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä. Ohjeistukset ovat koskeneet esimerkiksi suojavälineiden käyttöä muun muassa kotipalveluissa, henkilökohtaisessa avussa mutta myös omaishoidon tuen tilanteissa.

Lue lisää

Uutinen27.04.2020

Vastaa kyselyyn tukimuotojen merkityksestä auton hankinnassa

Invalidiliitto kerää vaikuttamistyönsä tueksi tietoa siitä, millainen merkitys erilaisilla tukimuodoilla on liikuntaesteisille ihmisille auton hankinnassa. Kyselyssä on vastausaikaa 24.5.2020 saakka.

Lue lisää

Uutinen24.04.2020

Edistä esteettömyyttä -verkkokurssilta työkaluja monialaiseen vaikuttamistyöhön

Esteettömyyskeskus ESKEn kevään 2020 Edistä esteettömyyttä -verkkokurssi kokosi 24 eri alan ammattilaista opiskelemaan rakennetun ympäristön esteettömyyttä, sitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Kurssilaiset kokivat, että teorian itseopiskelu ja vilkas keskustelu eri taustoista tulevien opiskelijoiden kanssa avasi uusia näkökulmia ja synnytti verkottumista. Kaikki kurssin suorittaneet kertoivat, että tulevat hyödyntämään opittua työssään.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot24.04.2020

Lapsiasiavaltuutettu kysyi vammaisten lasten ja nuorten oikeuksista

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on arvioida ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Vuonna 2021 toiminnan teemana on yhdenvertaisuus.

Lue lisää

Uutinen22.04.2020

Mitä mieltä esteettömyydestä ja saavutettavuudesta -kyselyn loppuyhteenveto

Esteettömyyskeskus ESKEn Mitä mieltä esteettömyydestä ja saavutettavuudesta -kysely on suljettu alkuvuodesta 2020. Kyselyn välikatsaus julkaistiin elokuussa 2019 ja nyt on loppuyhteenvedon aika! Kyselyn kautta saatiin runsaasti palautetta esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumisesta julkisissa tiloissa ja asuinympäristöissä, palveluissa sekä julkisissa liikennevälineissä.

Lue lisää

Uutinen22.04.2020

Webinaareja harvinaissairaille

Harvinaiset-yksikkö järjestää harvinaissairaille webinaareja huhti-toukokuussa. Webinaarien tavoitteena on tuoda iloa ja tarjota keinoja hyvinvoinnin lisäämiseen poikkeusolosuhteiden keskelle.

Lue lisää

Uutinen17.04.2020

Vammaiset ja koronavirus esillä kansanedustajien kirjallisissa kysymyksissä

Kansanedustajilla on laajat mahdollisuudet vaikuttaa asioihin niin täysistunnossa kuin erityisesti valiokuntatyössä. Edustajilla on varsin laaja tiedonsaantioikeus. Yksi tapa nostaa epäkohtia esille ja saada lisätietoa on tehdä kirjallinen kysymys asiasta vastaavalle ministerille.

Lue lisää

Uutinen16.04.2020

Tarvitaan lisää rohkeutta ajatella laajemmin

Volttimedia Oy sai palkkatuen avulla nopeasti työntekijän. Työntekijän löytymistä edistivät niin TE-palvelujen Työllistä taidolla -palvelu kuin Invalidiliiton Sopivaa työtä kaikille -konsepti.

Lue lisää

Uutinen15.04.2020

Webinaareja harvinaissairaille

Harvinaiset-yksikkö järjestää harvinaissairaille suunnattuja webinaareja huhti-toukokuussa. Webinaarien tavoitteena on tuoda iloa ja tarjota keinoja hyvinvoinnin lisäämiseen poikkeusolosuhteiden keskelle.

Lue lisää

Uutinen15.04.2020

Katso Sopivaa työtä kaikille -livelähetysten tallenteet

Keskiviikkona 15.4. järjestettiin Invalidiliiton Sopivaa työtä kaikille -livelähetys. Ensin keskusteltiin Sopivaa työtä kaikille -ajattelutavasta työnhakijan näkökulmasta ja lopuksi keskityttiin työnantajan näkökulmaan.

Lue lisää

Uutinen09.04.2020

Invalidiliitto kartoittaa kuntien henkilökohtaisen avun käytäntöjä

Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut kuntia laatimaan toimintaohjeet omaishoitajille, henkilökohtaista apua saaville ja henkilökohtaisen avun työnantajille sekä tiedottamaan niistä aktiivisesti.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot07.04.2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut puntarissa

Papin ja oikeusoppineen Olaus Petrin eräs keskiaikaisista tuomarinohjeista kuului: ”Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan (…)” pätee erityisen hyvin sosiaali- ja terveysministeriön asiakasmaksulain uudistukseen.

Lue lisää

Uutinen06.04.2020

Sopivan työn mahdollisuudet taattava myös koronakriisin jälkeen

Pääministeri Marinin hallitus kokoontuu tiistaina 7. huhtikuuta kehysriiheen pohtimaan, kuinka yhteiskunta pääsee jaloilleen koronakriisin jälkeen. Invalidiliitto muistuttaa hallitusta vammaisten ihmisten huomioimisen tärkeydestä. Erityisesti poikkeusoloissa yhteiskunnan tulee huomioida haavoittuvimmat kansalaisensa ja varmistaa heidän hyvinvointinsa.

Lue lisää

Uutinen06.04.2020

Vertaischateja harvinaisille Tukinetissä

Huhtikuun aikana Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö järjestää vertaischateja niin harvinaista sairautta sairastaville kuin perheille, joissa lapsella on harvinainen sairaus.

Lue lisää

Uutinen02.04.2020

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden tarve ei poistu poikkeustilanteessa

Toimivat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut ovat tärkeitä myös poikkeusoloissa. Vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden ihmisten oikeus yksilöllisistä tarpeista lähteviin toimiviin apuvälineisiin ja apuvälinepalveluihin korostuu entisestään poikkeusoloissa.

Lue lisää

Uutinen02.04.2020

Avustajakoirat luokitellaan lääkinnällisiksi apuvälineiksi

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu asettaa avustajakoirien ja opaskoirien käyttäjät vihdoinkin yhdenvertaiseen asemaan apuvälinepalveluissa. Laillisuusvalvojan mukaan myös avustajakoira kuuluu STM:n lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineasetuksen 1 §:n määritelmään. Näin ollen lainsäädäntö ei estä sairaanhoitopiirejä luovuttamasta sekä avustaja- että opaskoiria.

Lue lisää

Uutinen01.04.2020

Henkilökohtainen apu, omaishoito sekä suojavälineet turvataan

Invalidiliitto on tehnyt vahvaa vaikuttamistyötä, jotta myös henkilökohtainen apu ja omaishoito kotiin tuotavina palveluina voidaan turvata myös koronaepidemian aikana.

Lue lisää

Uutinen01.04.2020

Invalidförbundet påminner: Människorättigheter måste alltid beaktas

FN:s avtal gällande personer med funktionshinder och dess artikel 11 förpliktar stater till att skydda människor med funktionshinder och försäkra deras säkerhet i nödsituationer samt humanitära kriser.

Lue lisää

Uutinen31.03.2020

Keskustelua esteettömien autojen kuljettajakoulutuksesta

Invalidiliiton, Yhteisen Toimialaliiton, Kuntaliiton ja liikenne- ja viestintäministeriön tapaamisessa maaliskuussa keskusteltiin esteettömien autojen kuljettajakoulutuksen suunnittelusta, taksipalvelujen saatavuudesta ja kalustosta.

Lue lisää

Uutinen24.03.2020

Osallistu Seitin ja Invalidiliiton nuorten nettitoimintaan

Tervetuloa mukaan Seitin ja Invalidiliiton nuorten nettitoimintaan. Kevään toimintaa ei ole peruttu, vaan se on siirretty nettiin.

Lue lisää

Uutinen23.03.2020

Hyvinvointia ja jaksamista tukevia webinaareja

Tutustu Invalidiliiton webinaareihin, joiden aiheena on hyvinvointi ja jaksaminen.

Lue lisää

Uutinen20.03.2020

Suojavälineet erityisen tärkeitä korona-aikana

Sosiaali- ja terveysministeriö on parasta aikaa valmistelemassa ohjeistusta kotihoitoon. Invalidiliitto toivoo ministeriötä huomioimaan seuraavat seikat ohjeistuksissaan.

Lue lisää

Uutinen18.03.2020

Kuntoutusten keskeyttämisellä on dramaattisia vaikutuksia

Invalidiliitto suhtautuu kriittisesti Kelan ohjeeseen (17.3.) koskien kuntoutuksen keskeyttämistä. Läsnäkuntoutuspalvelujen kategorinen keskeytys herättää huolta ja pelkoja toimintakyvyn laaja-alaisesta heikkenemisestä erityisesti vaikeasti vammaisten ihmisten keskuudessa.

Lue lisää

Uutinen17.03.2020

Vammaisten ihmisoikeuksista on huolehdittava poikkeusoloissakin

“Poikkeustilassa(kin) on tärkeää turvata yhteiskunnan haavoittuvien ryhmien perus- ja ihmisoikeudet”, toteaa professori Pauli Rautiainen. YK:n vammaissopimuksen artikla 11 edellyttää valtiolta toimia varmistaa vammaisten ihmisten suojelu ja turvallisuus vaaratilanteissa ja humanitaarisessa hätätilassa.

Lue lisää

Uutinen17.03.2020

Invalidiliitto palvelee koronaepidemian aikana - toimintaohjeita yhdistyksille

Invalidiliitto palvelee, vaikka koronavirustilanne aiheuttaa muutoksia toiminnassa. Myös jäsenyhdistysten tulee muuttaa toimintaansa tilanteen vaatimalla tavalla. Tärkeintä on suojata koronaviruksen riskiryhmään kuuluvia.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot16.03.2020

Esteettömien ajoneuvojen määräyksiä tulee parantaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoja useista tieliikennelain alaisista määräysluonnoksista. Invalidiliitto antoi lausunnon autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista, joissa säännellään esteettömästä ajoneuvosta.

Lue lisää

Uutinen13.03.2020

Miten koronatilanne vaikuttaa Invalidiliiton toimintaan?

Invalidiliitossa seurataan koronavirustilannetta aktiivisesti ja toimitaan THL:n ja muiden viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Liittoon on myös perustettu valmiusryhmä.

Lue lisää

Uutinen10.03.2020

Tukea ja tietoa liikkumisen apuvälineistä -tapahtumat alkavat

Tapahtumat on jouduttu siirtämään koronatilanteen takia. Tiedotamme uudesta ajankohdasta mahdollisimman pian.

Lue lisää