Ajankohtaista

Lausunnot ja kannanotot17.06.2020

Ihmisoikeusselonteossa vammaisten ihmisoikeudet esille

Invalidiliitto antoi lausuntonsa ulkoministeriössä valmistelussa olevaan valtioneuvoston ihmisoikeusselontekoon. Invalidiliitto painotti lausunnossaan YK:n vammaissopimuksen nykyistä vahvempaa käytännön soveltamista, toimeenpanoa ja käytännön toteuttamista vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien tilan parantamiseksi.

Lue lisää

Uutinen16.06.2020

Invalidiliitto mukana perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelussa

Oikeusministeriön kansallista perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa valmisteleva asiantuntijatyöryhmä kysyi sidosryhmiltä näkemyksiä toimintaohjelman toteuttamisesta sekä seurantajärjestelmän mahdollisista perus- ja ihmisoikeusindikaattoreista. Invalidiliitto oli yksi vastanneista vammaisjärjestöistä.

Lue lisää

Uutinen11.06.2020

Minkälaista on elää fyysisesti vammaisena ihmisenä poikkeusajan Suomessa?

Invalidiliiton 9.6. järjestämässä Erätauko-keskustelussa oli puhetta elämästä koronakriisin aikana. Keskustelun tavoitteena oli jakaa ajatuksia, tunteita ja kokemuksia – niin haasteista kuin selviytymisestäkin poikkeusaikana.

Lue lisää

Uutinen11.06.2020

Koronaepidemia voimistaa tarvetta yksilölliselle tuelle

Invalidiliitto toteutti kyselyn, jolla pyrittiin selvittämään koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutuksia niihin vammaisiin henkilöihin, jotka ovat hakeutumassa työelämään, ovat työssäkäyviä tai yrittäjiä tai opiskelevat.

Lue lisää

Uutinen10.06.2020

Invalidiliitto mukana raportoimassa kestävästä kehityksestä

Suomi on ensimmäinen maa maailmassa, jossa kansalais- ja työmarkkinajärjestöt pääsivät arvioimaan kestävän kehityksen tavoitteiden edistymistä osana Suomen Agenda2030-maaraporttia YK:lle. Suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo koordinoi järjestöjen yhteistyössä tekemää arviointia. Invalidiliitto oli ainoana vammaisjärjestönä mukana ja sai raporttiin omia näkemyksiään useista eri tavoitteista.

Lue lisää

Uutinen10.06.2020

Henkilökohtaisen avun paraatissa keskustelua myös koronasta

Invalidiliitto oli mukana toista kertaa järjestettävässä henkilökohtaisen avun paraatissa, joka järjestettiin poikkeustilanteesta johtuen virtuaalisesti keskiviikkona 10.6.2020. Tarkoituksena oli juhlistaa yhdessä arjen sankareita.

Lue lisää

Uutinen09.06.2020

Spesiasta merkonomiksi valmistunut Vilma nauttii oppimisen ilosta

Ammattiopisto Spesiasta valmistunut Vilma Kurran-Kuusela kertoi elämästään opiskelujen jälkeen sekä siitä, mitä opiskelu toi tullessaan.

Lue lisää

Uutinen03.06.2020

”Syrjintäasioissa osaan nyt ottaa kantaa oikeisiin asioihin”

Invalidiliiton YK:n vammaissopimus yhdenvertaisuuden mahdollistajana -verkkokurssi jalkauttaa vammaissopimuksen ydinasioita.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot03.06.2020

Invalidiliitto haluaa kehittää avustajakoiratoimintaa Suomessa

Invalidiliitto korostaa kannanotossaan avustajakoiran merkitystä vammaisten ihmisten elämisen yhdenvertaisena mahdollistajana, ja vaatii avustajakoiran luovutusperusteiden kirjaamista valtakunnalliseen apuvälineoppaaseen – kuten opaskoirien kohdalla on tehty.

Lue lisää

Uutinen02.06.2020

Jäsenyhdistykset keräsivät ison summan Pieni ele -vaalikeräyksessä

Invalidiliiton jäsenyhdistykset osallistuivat jälleen ahkerasti Pieni ele -vaalikeräykseen vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa.

Lue lisää

Uutinen02.06.2020

Etäkeikkatyöntekijöitä tarjolla!

Ovatko vastuullisuus ja monimuotoisuus tärkeitä arvoja yrityksellesi? Onko yrityksessäsi tarvetta etäkeikkatyölle tai kesätyöntekijöille?

Lue lisää

Uutinen01.06.2020

Vammaisen pysäköintiluvan nimi vaihtuu liikkumisesteisen pysäköintitunnukseksi

Uusi tieliikennelaki astui voimaan tänään 1.6.2020. Tämän uudistuksen yhteydessä vammaisten pysäköintilupa vaihtuu liikkumisesteisen pysäköintitunnukseksi. Käytännössä nimen muutos ei vaikuta pysäköintiluvan hakumenettelyyn eikä myöntämiskriteereihin.

Lue lisää

Uutinen27.05.2020

Valokuvakilpailu kannustaa voimaantumaan luonnosta

Kevään ja kesän monet yhteiset tapaamiset ja tapahtumat peruuntuivat muuttuneen tilanteen vuoksi Invalidiliiton Oulu-Kainuun alueen yhdistyksissä. Yhdistysaktiivit halusivat kuitenkin ideoida jotain tekemistä yhdistystensä jäsenille ja syntyi ajatus alueen yhteisestä valokuvakilpailusta.

Lue lisää

Uutinen20.05.2020

Esteellisyys on poikkeustila, esteettömyys tavoitetila

Torstaina 21.5. vietetään kansainvälistä esteettömyys- ja saavutettavuuspäivää, jolloin Invalidiliitto haluaa muistuttaa, että vammaisten ihmisten yhdenvertainen liikkuminen vaati edelleenkin toimenpiteitä.

Lue lisää

Uutinen19.05.2020

Keskustelu suojavälineiden jakelusta jatkuu Kuntaliiton kanssa

Invalidiliitto jatkoi keskustelua suojavälineiden saatavuudesta Kuntaliiton kanssa. Korostamme vastauksessamme tiivistä ja toimivaa yhteistyötä kuntien, sairaanhoitopiirien ja valtiovallan kesken sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Lue lisää

Uutinen19.05.2020

Invalidiliitto Hetemäen työryhmälle: Vammaisten osallisuus turvattava kriisin jälkeenkin

Koronavirus ja siihen liittyvä tilannekuva on keskeinen aihe monissa eri keskusteluissa. Olemassa olevan tilanteen kartoittamisen lisäksi on tärkeää löytää askelmerkkejä tulevaisuuteen, nähdä hieman pitemmälle ja hahmotella reittiä ulos tästä meitä kaikkia koskettavasta kriisistä. Valtioneuvosto on nimennyt Martti Hetemäen johtaman työryhmän laatimaan suunnitelman Suomen tieksi ulos koronakriisistä ja toimenpiteet jälkihoidoksi.

Lue lisää

Uutinen14.05.2020

Suu-nenäsuojista velvoittava päätös

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut valmiuslain perusteella velvoittavan valtakunnallisen päätöksen suojavälineiden käytöstä.

Lue lisää

Uutinen12.05.2020

Miten varmistetaan suojavälineet henkilökohtaisen avun työnantajille ja omaishoitajille?

Invalidiliitto on lähestynyt Kuntaliittoa koskien suojavälineiden saatavuuden varmistamista henkilökohtaisen avun työnantajille ja omaishoitajille.

Lue lisää

Uutinen07.05.2020

Yhdistystoimintaa verkossa

Invalidiliiton jäsenyhdistykset tarjoavat jäsenilleen monenlaista vertais- ja harrastustoimintaa. Koronakevät on pakottanut yhdistyksiä miettimään myös vaihtoehtoisia tapoja toiminnan järjestämiseen, vaikka osalle yhdistyksiä verkossa toimiminen on ollut jo ennestään tuttua.


Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot07.05.2020

Vammaisten palveluista huolehdittava, vaikka talous sakkaa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pyysi Invalidiliitolta lausuntoa koskien valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024.

Lue lisää

Uutinen07.05.2020

Miten koronatilanne on vaikuttanut vammaisiin ihmisiin? - vastaa kyselyyn

Invalidiliitto kerää tietoa koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vaikutuksista työssäkäyviin, opiskeleviin, yrittäjänä toimiviin tai työnhakijana oleviin vammaisiin henkilöihin.

Lue lisää

Uutinen06.05.2020

Vammaisneuvostoilla tärkeä tehtävä myös poikkeusoloissa

Invalidiliitto on ottanut kantaa mm. vammaisten ja toimintarajoitteisten tarvitseman avun, suojavarusteiden ja riittävän ohjeistuksen turvaamiseksi. Samoin kannustamme myös paikallisissa vammaisneuvostoissa olevia yhdistyksiemme jäseniä toimimaan aktiivisesti näissä asioissa.

Lue lisää

Uutinen06.05.2020

Verkkotapaamisia apuvälineen käyttäjille – apuvälinekummit paikalla

Tule mukaan Invalidiliiton TuleApu-hankkeen järjestämiin verkkotapaamisiin pohtimaan liikkumisen apuvälineiden ergonomista käyttöä sekä apuvälineiden käyttöön liittyviä kysymyksiä. Paikalla myös TuleApu-hankkeen apuvälinekummit jakamassa apuvälineen käyttöön liittyviä vinkkejä.

Lue lisää

Uutinen05.05.2020

Digisti lähellä nuoria

Parasta nuori -toiminta on alkanut Pohjois-Savossa digitaalisin keinoin, ja nuoret ovat jo keksineet poikkeusaikaan sopivaa tekemistä. Nuoria etsitään toiminnan pariin mm. Instagramista.

Lue lisää

Uutinen04.05.2020

Invalidiliitto mukana Digitukiviikolla – ota ohjeet talteen!

Digitukiviikolla 4.–8.5.2020 haastetaan kaikki auttamaan korona-arjen eristämiä läheisiään ja jakamaan omaa digiosaamistaan toisille. Viikon aikana on siis mahdollista sekä antaa että saada digiapua.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot28.04.2020

Invalidiliitto kannattaa ministeriön määräystä suojavälineiden käytöstä

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmiuslain perusteella poikkeusoloissa antanut henkilösuojainten käyttöön liittyvät ohjeistukset, jotka koskevat kotiin annettavia palveluja, ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon sosiaalihuollon toimintayksiköitä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä. Ohjeistukset ovat koskeneet esimerkiksi suojavälineiden käyttöä muun muassa kotipalveluissa, henkilökohtaisessa avussa mutta myös omaishoidon tuen tilanteissa.

Lue lisää

Uutinen27.04.2020

Vastaa kyselyyn tukimuotojen merkityksestä auton hankinnassa

Invalidiliitto kerää vaikuttamistyönsä tueksi tietoa siitä, millainen merkitys erilaisilla tukimuodoilla on liikuntaesteisille ihmisille auton hankinnassa. Kyselyssä on vastausaikaa 24.5.2020 saakka.

Lue lisää

Uutinen24.04.2020

Edistä esteettömyyttä -verkkokurssilta työkaluja monialaiseen vaikuttamistyöhön

Esteettömyyskeskus ESKEn kevään 2020 Edistä esteettömyyttä -verkkokurssi kokosi 24 eri alan ammattilaista opiskelemaan rakennetun ympäristön esteettömyyttä, sitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Kurssilaiset kokivat, että teorian itseopiskelu ja vilkas keskustelu eri taustoista tulevien opiskelijoiden kanssa avasi uusia näkökulmia ja synnytti verkottumista. Kaikki kurssin suorittaneet kertoivat, että tulevat hyödyntämään opittua työssään.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot24.04.2020

Lapsiasiavaltuutettu kysyi vammaisten lasten ja nuorten oikeuksista

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on arvioida ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Vuonna 2021 toiminnan teemana on yhdenvertaisuus.

Lue lisää

Uutinen22.04.2020

Mitä mieltä esteettömyydestä ja saavutettavuudesta -kyselyn loppuyhteenveto

Esteettömyyskeskus ESKEn Mitä mieltä esteettömyydestä ja saavutettavuudesta -kysely on suljettu alkuvuodesta 2020. Kyselyn välikatsaus julkaistiin elokuussa 2019 ja nyt on loppuyhteenvedon aika! Kyselyn kautta saatiin runsaasti palautetta esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumisesta julkisissa tiloissa ja asuinympäristöissä, palveluissa sekä julkisissa liikennevälineissä.

Lue lisää