Ajankohtaista

Uutinen01.04.2020

Invalidförbundet påminner: Människorättigheter måste alltid beaktas

FN:s avtal gällande personer med funktionshinder och dess artikel 11 förpliktar stater till att skydda människor med funktionshinder och försäkra deras säkerhet i nödsituationer samt humanitära kriser.

Lue lisää

Uutinen31.03.2020

Keskustelua esteettömien autojen kuljettajakoulutuksesta

Invalidiliiton, Yhteisen Toimialaliiton, Kuntaliiton ja liikenne- ja viestintäministeriön tapaamisessa maaliskuussa keskusteltiin esteettömien autojen kuljettajakoulutuksen suunnittelusta, taksipalvelujen saatavuudesta ja kalustosta.

Lue lisää

Uutinen24.03.2020

Osallistu Seitin ja Invalidiliiton nuorten nettitoimintaan

Tervetuloa mukaan Seitin ja Invalidiliiton nuorten nettitoimintaan. Kevään toimintaa ei ole peruttu, vaan se on siirretty nettiin.

Lue lisää

Uutinen23.03.2020

Hyvinvointia ja jaksamista tukevia webinaareja

Tutustu Invalidiliiton webinaareihin, joiden aiheena on hyvinvointi ja jaksaminen.

Lue lisää

Uutinen20.03.2020

Suojavälineet erityisen tärkeitä korona-aikana

Sosiaali- ja terveysministeriö on parasta aikaa valmistelemassa ohjeistusta kotihoitoon. Invalidiliitto toivoo ministeriötä huomioimaan seuraavat seikat ohjeistuksissaan.

Lue lisää

Uutinen18.03.2020

Kuntoutusten keskeyttämisellä on dramaattisia vaikutuksia

Invalidiliitto suhtautuu kriittisesti Kelan ohjeeseen (17.3.) koskien kuntoutuksen keskeyttämistä. Läsnäkuntoutuspalvelujen kategorinen keskeytys herättää huolta ja pelkoja toimintakyvyn laaja-alaisesta heikkenemisestä erityisesti vaikeasti vammaisten ihmisten keskuudessa.

Lue lisää

Uutinen17.03.2020

Vammaisten ihmisoikeuksista on huolehdittava poikkeusoloissakin

“Poikkeustilassa(kin) on tärkeää turvata yhteiskunnan haavoittuvien ryhmien perus- ja ihmisoikeudet”, toteaa professori Pauli Rautiainen. YK:n vammaissopimuksen artikla 11 edellyttää valtiolta toimia varmistaa vammaisten ihmisten suojelu ja turvallisuus vaaratilanteissa ja humanitaarisessa hätätilassa.

Lue lisää

Uutinen17.03.2020

Invalidiliitto palvelee koronaepidemian aikana - toimintaohjeita yhdistyksille

Invalidiliitto palvelee, vaikka koronavirustilanne aiheuttaa muutoksia toiminnassa. Myös jäsenyhdistysten tulee muuttaa toimintaansa tilanteen vaatimalla tavalla. Tärkeintä on suojata koronaviruksen riskiryhmään kuuluvia.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot16.03.2020

Esteettömien ajoneuvojen määräyksiä tulee parantaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoja useista tieliikennelain alaisista määräysluonnoksista. Invalidiliitto antoi lausunnon autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista, joissa säännellään esteettömästä ajoneuvosta.

Lue lisää

Uutinen13.03.2020

Miten koronatilanne vaikuttaa Invalidiliiton toimintaan?

Invalidiliitossa seurataan koronavirustilannetta aktiivisesti ja toimitaan THL:n ja muiden viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Liittoon on myös perustettu valmiusryhmä.

Lue lisää

Uutinen10.03.2020

Tukea ja tietoa liikkumisen apuvälineistä -tapahtumat alkavat

Tapahtumat on jouduttu siirtämään koronatilanteen takia. Tiedotamme uudesta ajankohdasta mahdollisimman pian.

Lue lisää

Uutinen10.03.2020

Ilmoittautuminen Seitti-nuorten kevään 2020 tapahtumiin alkanut

Nuorisoyhteistyö Seitti järjestää kevään aikana teemaviikonloppuja mm. kulttuurista kiinnostuneille, sateenkaareville sekä harvinaisille nuorille.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot10.03.2020

Vaikeimmin vammaiset huomioitava saattohoidon kehittämisessä

Elämän loppuvaiheen hoito on puhuttanut yhteiskunnallisessa keskustelussa lisääntyvästi viime vuosina. Sosiaali- ja terveysministeriössä asetetun asiantuntijatyöryhmän säädöskokonaisuutta arvioiva alatyöryhmä piti asiasta kuulemistilaisuuden.

Lue lisää

Uutinen05.03.2020

Ministeri Harakka tukee erityisryhmien kuljetusten tilan parantamista

Vammaisfoorumi kävi edustajineen tapaamassa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakkaa.

Lue lisää

Uutinen26.02.2020

Vammaisten ihmisten oikeuksien puolustaja

Invalidiliitto ry:n toiminta keskittyy jäsenistönsä asioiden ajamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Siinä tärkeä osa on yhdistys- ja aluetoiminnalla, jolla liitto tukee jäsenyhdistysten toimintaa, elinvoimaisuutta ja vaikuttamistoimintaa. Invalidiliitto myös edistää laaja-alaisesti yhteiskunnan esteettömyyttä tuottamalla tietoa, neuvontaa ja alan koulutusta.

Lue lisää

Uutinen26.02.2020

Vaikeasti vammaiset huomioitava koronavirukseen varautumisessa

Suomessakin on viime aikoina saatu seurata koronavirustilanteen muutoksia. WHO on julistanut COVID-19-viruksen aiheuttaman epidemian kansainväliseksi kansanterveysuhaksi, joka todennäköisesti voi aiheuttaa lähitulevaisuudessa myös Suomessa varotoimenpiteitä.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot26.02.2020

Vammaisten palvelut huomioitava Uudenmaan sote-ratkaisussa

Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen ohjausryhmä esittää yhteisen jatkovalmistelun pohjaksi itsehallinnollisiin alueisiin ja koko Uudenmaan maakunnan kattavaan HUSiin pohjautuvaa mallia. Invalidiliitto kannattaa tätä.

Lue lisää

Uutinen25.02.2020

Vammaisten pysäköinti takkuaa yksityisillä pysäköintipaikoilla

Yksityisillä pysäköintialueilla on vaihtelevat käytännöt siitä, miten vammaisen pysäköintilupaa voi niissä käyttää. Tämä käy ilmi Invalidiliiton tekemästä kyselystä.

Lue lisää

Uutinen24.02.2020

Uusia webinaareja apuvälineistä sekä hyvinvoinnista

Oletko harkinnut liikkumisen apuvälineen käyttöönottamista? Tiedätkö, mitä asioita apuvälineiden tarpeen arvioinnissa on huomioitava, että saat käyttöösi toimivan apuvälineen? Entä miten edistät omaa hyvinvointiasi arjen pienillä teoilla? Webinaareista saat hyödyllisiä vinkkejä, on sinulla liikkumisen apuväline jo käytössäsi tai vasta harkinnassa.

Lue lisää

Uutinen20.02.2020

Turvallisia ja laadukkaita taksipalveluja

Invalidiliitto antoi liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon taksisääntelyn toimivuutta arvioivasta muistiosta. Lausunnossaan liitto nostaa esiin taksipalveluiden turvallisuuden, laadun, saatavuuden ja välityskeskusten roolin.

Lue lisää

Uutinen17.02.2020

Juha ”Peris” Perälä ja HAVU Gaming Joensuussa 19.2.

Mediapersoona Juha ”Peris” Perälä osallistuu ke 19.2. Invalidiliiton Sopivaa työtä kaikille -kiertuetapahtumaan Joensuun Hotelli Kimmelissä. Mukana on myös esports-organisaatio HAVU Gaming, joka kilpapelaamisen ohella tuo tietoisuutta esportsista alana yleisesti ja myös mahdollisena ammattina. Paikalla on HAVU Gaming Oy:n toimitusjohtaja Lasse Salminen. HAVU-pelipisteessä voi kokeilla omia kykyjään pelaamisessa.

Lue lisää

Uutinen17.02.2020

Harvinaisten sairauksien päivä antaa kasvot harvinaisuudelle

Kansainvälistä Harvinaisten sairauksien päivää vietetään karkauspäivänä 29.2.2020. Tämän vuoden teemana on harvinaissairauksien suuri määrä maailmanlaajuisesti.

Lue lisää

Uutinen14.02.2020

YK:n vammaissopimuksen kansallisen toimintaohjelman laatiminen alkoi

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta (VANE) on aloittanut työnsä YK:n vammaissopimuksen kansallisen toimintaohjelman laatimiseksi.

Lue lisää

Uutinen06.02.2020

Yhdistystoiminnan tulevaisuuskeskustelu on käynnistynyt

Helmikuun ensimmäinen päivä kokosi Invalidiliiton jäsenyhdistysten aktiiveja yhteen eri puolilla Suomea. Kaikilla kahdeksalla liiton toiminta-alueella osallistujia oli yhteensä noin 170 kaikkiaan 87:sta jäsenyhdistyksestä.

Lue lisää

Uutinen06.02.2020

Henkilökohtainen budjetti laukaistiin liikkeelle

Invalidiliitto osallistui vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen järjestöinfotilaisuuteen.

Lue lisää

Uutinen03.02.2020

Järjestöjen sosiaaliturvaopas on päivitetty

Oppaasta hyötyvät kaikki asiasta kiinnostuneet, ja se on sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä. Opas on hyvä työväline järjestöjen työntekijöille ohjausta ja neuvontaa varten.


Lue lisää

Uutinen28.01.2020

Vaikuta harvinaisena -koulutuskiertue yliopistosairaala-paikkakunnilla

Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö järjestää tänä vuonna kaikilla yliopistosairaalapaikkakunnilla koulutuskiertueen, joka keskittyy asiakasosallisuuteen.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot27.01.2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköiseen käsittelyyn muutoksia

Invalidiliitto antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevasta lakiesityksestä.

Lue lisää

Uutinen21.01.2020

Invalidiliitto kehittämässä esteetöntä ajoneuvoa

Yhteinen Toimialaliitto ry – YTL ja Invalidiliitto kävivät tapaamassa Suomen Kuntaliiton asiantuntijoita.

Lue lisää

Uutinen14.01.2020

Joka kolmas pitää nastakenkiä tai liukuesteitä liian hankalina

Pysy pystyssä -kampanja, jossa Invalidiliittokin on mukana, muistuttaa, että talven liukkaisiin keleihin voi varautua käyttämällä nastakenkiä tai liukuesteitä, jotka kiistatta auttavat pysymään pystyssä.

Lue lisää